Single Daily
af

Rasmus Meyer

Leder: Mød op til 
Sydslesvigkonferencen

Hvor ville det dog være forfriskende­, hvis det ikke kun er de selvsamme, der møder op til Sydslesvigkonference den 17. marts på Christianslyst­.
Hvor ville det dog være forfriskende­, hvis det ikke kun er de selvsamme, der møder op til Sydslesvigkonference den 17. marts på Christianslyst­.

Forleden var der bred enighed blandt medlemmerne i Det Sydslesvigske Samråd.

Det sker jævnligt, men denne gang har det fortjent at blive nævnt en ekstra gang, fordi emnet har så stor betydning for demokratiet i det danske mindretal.

Medlemmerne af Samrådet var enige om, at der skal gøres mere for at få flere til at deltage ved den årlige Sydslesvigkonference.

Det er særdeles positivt, at medlemmerne af Samrådet ønsker, at debatten ved konferencen rummer alle holdninger i mindretallet – og ikke kun den blandt de få, der altid dukker op til den slags arrangementer.

Sydslesvigkonferencen holdes af Det Sydslesvigske Samråd, det vil sige det råd, hvor mindretalsorganisationerne sidder sammen for at drøfte og afklare arbejdet i mindretallet. En af de vigtigste opgaver i Samrådet består i at varetage det danske mindretals fælles interesser i overordnede mindretalsspørgsmål.

Men hvis mindretallets interesse skal varetages, så skal der gøres langt mere ud af at høre, hvad mindretallets interesse egentligt består i. Det vil sige de meniges holdninger.

Derfor er konferencen nødvendig, og derfor er det så vigtigt, at mange deltager på Christianslyst den 17. marts.

På den dagsorden, som Samrådet sendte ud forleden, står der blandt andet, at der skal debatteres om årets gang i Samrådet. Et interessant punkt, som der er afsat en times debat til. Og tager man blot tre af de store sager i mindretallet – dobbelt statsborgerskab, Gæsteværelse-sagen og Mindretallenes Hus, så bliver det hurtigt tydeligt, at der er emner med potentiale til et ordentligt debatmøde.

Her er det dog vigtigt at huske på, at der ikke kan komme noget konstruktivt ud af et rent konfrontationsmøde.

Selvfølgelig skal der være plads til kritik, men der skal mere til end bare brok. For de tre nævnte sager er stadig aktuelle, og hvis man har en bestemt holdning til de sager, så skal de på banen nu.

Samrådets medlemmer var forleden enige om, at man ønsker flere deltagere ved Sydslesvigkonferencen. Et positivt udgangspunkt, der desværre endte i en underlig debat om ordlyden på dagsordenen. Enkelte bogstaver blev efterfølgende ændret, men invitationen er fortsat ikke noget, der får folk ud af huset en lørdag morgen.

Af den grund skal der nu lyde en klar opfordring til alle med en holdning til det danske mindretals fælles interesser.

Mød op til Sydslesvigkonferencen på Christianslyst. Det gælder ikke kun forældrene med børn i de danske institutioner, det gælder også de mange ansatte. Også dem ude på de små skoler og børnehaver i yderområderne.

Deres holdninger er sjældent hørt, men de kunne bidrage med helt nye indfaldsvinkler. Det gælder også de mange medlemmer af de danske foreninger. De skal alle på banen. Alle dem, der følger mindretallet fra sidelinjen, men har en holdning, skal møde op på Christianslyst den 17. marts. På mange måder gælder det intet mindre end mindretallets fremtid.

kommentar
deling del

Skriv et svar