Single Daily
af

Rasmus Meyer

Leder: Mød op til 
samrådsmøderne

Alle medlemmer i Samrådet burde opfordre deres respektive bagland til at deltage ved mindst ét møde i Samrådet.

Forventningerne til en ny samarbejdsaftale i Det sydslesvigske Samråd var store. Især efter de til dels heftige debatter i forbindelse med sager som for eksempel Mindretallenes Hus, Christianslyst og anbefalingen om at lukke flere skoler. Mange forventede, at der ville komme noget banebrydende på bordet.

Men det udkast, som medlemmerne af Samrådet selv har udarbejdet, lægger næppe op til de store forandringer. Flere lukkede møder i formandskredsen og enkelte nye formuleringer er stort set alt, hvad det blev til af fornyelse.

Alligevel blev udkastet til den nye samarbejdsaftale fejret som en sejr for Samrådet, og det virker endda til, at udkastet for en stund har lagt låg på debatten. Der har i hvert fald været lidt mere ro over andedammen, siden udkastet blev præsenteret. Man kunne næsten fristes til at tro, at mindretallet endnu engang er kommet igennem en strukturdebat – uden de store forandringer. Men skinnet bedrager. For under overfladen ulmer det fortsat. Mindretallet venter spændt på, hvad Skoleforeningens Fællesråd beslutter den 28. marts. Her skal Skoleforeningens forældredemokrati beslutte, hvilket mandat styrelsen udstyres med i strukturdebatten. Går Skoleforeningen ind for en styrkelse af Samrådet, skal der foretages en afklaring af forvaltningscheferne, eller går Skoleforeningen ind for, at mindretallet samles i én forening? Det er, hvad Skoleforeningens parlament skal beslutte, og det bliver afgørende for Sydslesvigs danske Ungdomsforeninger (SdU), der efterfølgende afgør, om de trækker sig fra »den dysfunktionelle snakkeklub«.

Samrådets fremtid ligger nu i Fællesrådets og SdU-styrelsens hænder. Om de er bevidste om det store ansvar, tør vi ikke spå om. Det er dog påfaldende, at kun meget få medlemmer af det demokratiske bagland i Sydslesvig møder op som tilhørere, når Samrådet mødes. Også selv om møderne er åbne, og der oven i købet er oprettet en spørgetime til folket.

Det burde være i foreningernes interesse, at det demokratiske bagland deltager i møderne. Især fordi det er dem, der skal stemme om Samrådets fremtid, og repræsentanterne i Samrådet er vel alle interesseret i, at der træffes en velbegrundet beslutning. Derfor burde alle medlemmer i Samrådet opfordre hver deres bagland til at deltage ved mindst ét møde.

kommentar
deling del

Skriv et svar