Single Daily
af

Jørgen Møllekær

Leder: Mød op og 
stem på søndag

Det kan bare ikke nytte noget blot at vende ryggen til.
Jørgen Møllekær

Hollænderne og briterne stemte allerede torsdag, i Tyskland og Danmark er det på søndag. Og hvilken søndag midt i alle årsmøderne. I løbet af weekenden får vi med hinanden genbekræftet eller genopdaget alle de bånd, der binder Sydslesvig til Norden. Og dem er der heldigvis mange af.

For os, som vi er flest i Sydslesvig, er tanken om Skandinavien forbundet med varme følelser. Vi har nu engang et andet både historisk, men i høj grad også kulturelt stærkere fællesskab med nordmænd, svenskerne, islændinge og finner. For ikke at forglemme de selvstyrende områder Grønland, Færøerne og Ålandsøerne (del af Finland). Her er vi dus med hinanden, og der er unægtelig en større kulturel afstand til Grækenland, Rumænien eller Portugal.

Og så alligevel ikke. På trods af forskelligheder er folk på tværs af Europa altså også bare ret ens. Vi ønsker alle sammen fred og fordragelighed og et godt liv for os og for hinanden. Dette fællesskab er lige så vigtigt at holde fast i og kæmpe for, ligesom de tættere bånd blandt de nordiske lande også skal fastholdes og styrkes. At være for EU og europæisk samarbejde betyder ikke, at vi skal kunne lide alt, hvad der foregår i Bruxelles. Man kan sagtens diskutere, om nogles ønsker for, hvordan samarbejdet yderligere skal eller kan uddybes, er rimelige. Og der er sandt for dyden mange meget forskelligtrettede diskussioner.

Og mange emner er utroligt komplekse. Man bliver indimellem lidt træt i hovedet af at prøve at forstå, hvorfor det ene eller det andet EU-direktiv nu giver den store mening i det samlede billede. Det er korrekt, at EU er et uperfekt samarbejde, ligesom man kan pege fingre af forhold, der kunne eller burde være anderledes i Danmark, Tyskland eller hos os i Sydslesvig for den sags skyld.

Det kan bare ikke nytte noget blot at vende ryggen til. For EU er fortsat det bedste internationale samarbejde, vi har i Europa. Hvad nu, hvis man ikke havde dannet EF og siden EU, men hvert land fortsat kæmpede for egne interesser som dengang før 1945? Behøver man næsten at skrive mere? Nej, EU er – alt det irriterende uperfekte til trods – fortsat det bedste fredsbevarende projekt, vi overhovedet har i et Europa, der fra tiden før 1945 igen og igen har været i krig med sig selv. Lige nu stiller diverse opportunistiske partier spørgsmålstegn ved EU. Det skal blive interessant at se, hvor mange AfD-agtige partier, der bliver valgt ind i EU-parlamentet. Så stem fornuftigt på søndag. Men frem for alt: Stem.

kommentar
deling del

Skriv et svar