Single Daily
af

Jørgen Møllekær

Leder: Mindretal i grundloven

Det ville passe som perler på en snor.

Det er en god tanke, hvis man kunne overbevise et helst enstemmigt flertal i Forbundsdagen om at forankre eksistensen af Tysklands fire mindretal på den nok mest fornemme måde: I hele Tysklands grundlov.

For det første det rent psykologiske i, at vi som danskere og frisere ikke kun er i det officielle Slesvig-Holstens bevidsthed, men omfavnes af hele den vidtstrakte forbundsrepublik. Den anerkendelse tager vi gerne imod.

Man kan også kalde det en symbolsk handling og det »manglede da også bare«. Læsere nord for grænsen skal lige vide, at en grundlovsændring i Tyskland er en i forhold til Danmark meget lille proces. Det kræver selvfølgelig et flertal på to tredjedele, men det sker relativt hyppigt, at det ene og andet ændres eller tages med ind. Men alligevel ikke så hyppigt, så det ikke vækker offentlig opmærksomhed. At flere i Tyskland bliver klar over, at der rent faktisk findes nogle danskere, frisere, sorbere og sinti og roma, der har et andet tilhørsforhold, men har fuld og lige ret til at være her, skal vi ikke kimse ad. Især hvis det også ender med, at SSW måtte beslutte sig for igen at forsøge at komme i Forbundsdagen, ville det passe som perler på en snor.

En bevidsthedsgørelse som så også skal bruges proaktivt af alle parter. Der følger næppe nogle særlig konkrete forbundspolitiske forpligtelser med, såfremt mindretallene fremover nævnes i den tyske grundlov. Men det gør det da alt andet lige lidt nemmere, hvis man fremover kan henvise til, at der ikke længere hverken på delstats- eller forbundsplan er tvivl om vores berettigelse. Og dermed også rimelig støtte fra den tyske side.

Meget er rigtig godt, og dybest set kan vi bestemt ikke klage. Men uhensigtsmæssigheder og gammeldags lovgivning findes der fortsat eksempler på. For eksempel det forhold vi har beskrevet i avisen de seneste dage, at det er bøvlet for Dansk Skoleforening at optage elever fra de familier, der måtte vælge at bosætte sig i Danmark meget grænsenært til Flensborg. Det lyder umiddelbart forkert, hvis børn med tysk pas bosat i Bov gerne må gå på tyske skoler syd for grænsen og få fuldt offentligt tysk tilskud, mens det straks er mere komplekst i forhold til vores skoler på grund af, at Skoleforeningen betragtes som en særskole under andre regelsæt. Desuden ville man forhåbentlig også hen ad vejen kunne diskutere byrdefordelingen mellem Danmark og Tyskland. Danmark betaler ikke bare relativt, men i kroner og øre væsentligt mere til både det tyske og det danske mindretal end Berlin. Det er sådan set ikke rimeligt.

kommentar
deling del

Skriv et svar