Single Daily
af

Niels Ole Krogh

Leder: Mikkelberg 
med fut i

Skal det ny Mikkelberg have en berettigelse, skal visionen omsættes i praksis. Det kan blive skide skægt, eller det kan blive en dødssejler. Bak op.
Niels Ole Krogh

Det er nogle meget spændende tanker, den nyansatte leder af Mikkelberg Kunst- og Cricketcenter, Lisbeth Bredholt Christensen, og SSF-formand og formand for Mikkelberg-Fonden Jon Hardon Hansen gør sig om stedets fremtid. I onsdagsavisen siger Lisbeth Bredholt Christensen, at »Mikkelberg skal være stedet, hvor Sydslesvig bliver diskuteret gennem kunsten. Mikkelberg skal være et kreativt laboratorium for det sydslesvigske og et mødested mellem det danske og det tyske«.

Det er en programerklæring, som, hvis den kan realiseres, lover godt for udviklingen af mindretallet. Dels fordi mindretallet for tiden ikke har et sted med sådan et formål, dels fordi der er brug for steder, hvor kunst gerne i kombination med en dosis vildskab kan inspirere hen over fysiske og mentale grænser. Samtidig kan Mikkelberg blive et samlende sted for alle, der vil være med til at modellere fremtiden for en af Tysklands skønneste regioner. Det er der faktisk mange, der vil, for Vadehavet og marsken tiltrækker mange kloge hoveder og skæve eksistenser, der har meget at byde på.

Lisbeth Bredholt Christensen er ny leder på Mikkelberg Foto: Tim Riediger

Lisbeth Bredholt Christensen er ny leder på Mikkelberg Foto: Tim Riediger

Indlysende nok er det det danske mindretal, der har førsteretten til at sætte dagsordenen. Også derfor er det oplagt, at hele mindretallet fra Skt. Peter i syd til Aventoft i nord betragter stedet som deres og deltager i og bidrager til et veludstyret og sprudlende »kreativt laboratorium«.

Desværre nævner Lisbeth Bredholt Christensen ikke det frisiske som en del af kulturmødet på Mikkelberg. Med centerets placering i Nordfrisland og venskabet mindretallene imellem er det en selvfølge, at der gives rum til den frisiske kultur.

Det skal blive spændende at se visionerne folde sig ud i Hatsted. Ved fælles kraft mellem især tyskere, frisere og danske sydslesvigere må der arbejdes på at skaffe penge til at ansætte centerlederen på fuld tid. Skal opgaven løses, som den er formuleret, er der brug for en fuldtidsansat leder, der kan stå i spidsen for stedets medarbejdere og gerne et stort korps af frivillige.

Bygninger og mursten er der rigeligt af i Sydslesvig. Skal det ny Mikkelberg have en berettigelse, skal visionen omsættes i praksis. Det kan blive skide skægt, eller det kan blive en dødssejler. Bak op.

kommentar
deling del

Skriv et svar