Single Daily
af

Jørgen Møllekær

Leder: Middelstanden smuldrer

En interessant diskussion­, som helt klart vil udfordre gængse standpunkter­.
Jørgen Møllekær

Der er nogle, der har for meget, og andre der har for lidt. Men dem, der er flest af, det er middelstanden. Set i et længere perspektiv handler udviklingen siden Anden Verdenskrig på vore breddegrader om, at den langt overvejende del af befolkningen har fået det økonomisk fornuftigt og lever et liv, hvor man ikke behøver at frygte at skulle gå fra hus og hjem. Hvor hver nye generation har fået det økonomisk bedre end den foregående.

Men det billede er så småt ved at blive udfordret. Ikke af dommedagspolitikere, men af selveste OECD. Organisationen med hovedsæde i Paris har siden oprettelsen tilbage i 1961 arbejdet for at »stimulere økonomisk fremgang og markedsøkonomi mellem de demokratisk regerede medlemslande.«

Men nu viseret studie fra OECD, at middelstanden i de 35 medlemslande på forskellige måder er tiltagende udfordret. De unge mellem 20 og 29 er rent økonomisk dårligere stillet end samme generation før dem. 60 procent af de unge tjener en gennemsnitsindkomst. Det var tidligere bedre: Da de, der er født mellem 1942 og 1982, var i samme unge alder, tjente immervæk 70 procent af en årgang en gennemsnitsløn ifølge OECD. For sandheden er, at reallønsudviklingen for mellemklassen ikke har rykket sig overhovedet de seneste ti år. Og det er derfor, at man nu i Tyskland ser helt berettigede protester mod ubetalelige huslejer.

I 1995 udgjorde huslejen for en almindelig tysk middelklassefamilie 25 procent af det månedlige rådighedsbeløb. I dag æder huslejen i gennemsnit 35 procent. Det er gået særlig hårdt for sig i Tyskland, men boligprisudviklingen er en udfordring i mange OECD-lande. Og det er derfor, at vi igennem måneder har set de gule veste i Frankrig uge efter uge demonstrere mod stigende leveomkostninger.

I OECD-rapporten tales derfor blandt andet om behovet for at bremse huslejernes himmelflugt. Men der tales også om at sænke skat på arbejdsindkomster. For til gengæld at øge beskatningen af kapital, ejendom og arv.

En interessant diskussion, som helt klart vil udfordre gængse standpunkter i den hidtidig førte politik. Og så skal OECD-landene investere endnu mere i uddannelse og efteruddannelse. For den teknologiske udfordring fortsætter og jobs overtages af stadig flere digitale automatiseringsprocesser. Kunstig intelligens er i sin vorden og giver os alle et billede på, at vi er udfordrede.

Hvis politikerne ikke husker mellemklassen i den forbindelse, vil antallet af mennesker, der stemmer på polariserende partier, blot stige.

En interessant diskussion­, som helt klart vil udfordre gængse standpunkter­.

kommentar
deling del

Skriv et svar