Single Daily
af

Jørgen Møllekær

Leder: Mette F. har tabt på grænsesagen

Er det fordi man vil andre lande mere end Tyskland?
Jørgen Møllekær

Tirsdagens spørgetid i Folketinget var særdeles interessant set fra Sydslesvig. Statsministeren skal i spørgetiden svare på tre spørgsmål fra hver partileder, og De Radikales formand fortjener ros. Morten Østergaard spurgte som sit andet spørgsmål ind til, om statsminister Mette Frederiksen ikke snart sammen med Tyskland ville genåbne grænsen for almindelige borgere. Hvis nogen skulle være i tvivl, er De Radikale et af S-mindretalsregeringens støttepartier og dermed ikke i opposition til statsministeren. Alligevel gik Østergaard kontant til Frederiksen og undrede sig over, at statsministeren ikke vil deltage i konkrete diskussioner, alt imens flere andre lande er i fuld gang med at drøfte deres grænseforhold. Statsministeren svarede, som hun også gjorde i sidste uge, i brede vendinger om at være i dialog med vore nabolande og den slags, men uden på nogen måde at konkretisere, hvordan man kunne forestille sig en trinvis genåbning af grænsen.

Derpå afveg Østergaard fra sin plan om at bruge sit tredje og sidste spørgsmål, der skulle have handlet om klimaet, for igen i et rosværdigt forsøg at tvinge statsministeren til at være en anelse mere konkret. Det er vel ikke urimeligt, som Østergaard sagde, at afæske statsministeren en grundlæggende holdning til at genåbne sin grænse samtidig med Tyskland. Østergaard krævede endnu en gang en afklaring, og som han tilføjede: Af hensyn til turismen og grænselandet ikke mindst i 100-året for grænsedragningen. Ville statsministeren gå enegang?
Teknisk set blev offentligheden heller ikke klogere af Mette Frederiksens svar på dette opfølgende spørgsmål. Hun gav udtryk for, at regeringen ikke kan »se ind i at træffe en beslutning vedrørende grænsen nu uden at kunne se to måneder frem«. Og statsministeren tilføjede ordret: »Det der med at være håndfast, det kan man jo ikke. Jeg vil rigtig gerne åbne grænsen, men det skal gøres forsvarligt.« Med andre ord: Den danske regering vil tilsyneladende først tage stilling til, hvornår grænsen genåbnes for almindelige mennesker alt efter, hvordan smittetrykket ser ud i Danmark og Tyskland og resten af Europa om et par måneder.

Statsministeren har dermed endegyldigt tabt grænsespørgsmålet på gulvet. I alle andre henseender har hun været håndfast, men når det kommer til grænsen vil hun ikke. Er det af indenrigspolitiske hensyn? Er det, fordi man vil andre lande mere end Tyskland? Politiken kunne tirsdag fortælle, at Danmark er i gang med at diskutere “turistkorridorer” med lande som Grækenland, Australien, Østrig og Norge. Ikke et ord om Tyskland. Uendelig trist og tilsyneladende strategisk helt bevidst.

kommentar 1 kommentarer
deling del

1 kommentar

Skriv et svar