Single Daily
af

Jørgen Møllekær

Leder: Mens vi fortsat venter på fornyelsen

God vind til slutspurten med at finde frem til nye måder at indrette Sydslesvig på. For det er tiltrængt.
Jørgen Møllekær

 

Mandag aftens samrådsmøde på Flensborghus var tankevækkende på flere måder. Som igen understregede behovet for gennemgribende fornyelse i Sydslesvig. Uden på nogen måde at ville genere nogen havde de enkelte punkter mest af alt karakter af meddelelser til hinanden. Med en enkelt positiv undtagelse: Det var bestemt nyttigt, når SSW proaktivt meldte ud, at såfremt de selv beslutter at stille op til forbundsdagsvalget, så har de efterfølgende behov for, at de øvrige organisationer i Samrådet efterfølgende bakker SSWs beslutning op. Fordi SSW også her repræsenterer hele det danske mindretal.

Men ellers var det begrænset, hvad offentligheden fik ud af samrådsmødet. Der er ellers nok på spil for tiden. Eksempelvis Skoleforeningens økonomiske udfordringer og debatten oven på den Moos-Bjerre-analyse, der konkluderer, at lærerne i Sydslesvig underviser mindre foran klassen sammenlignet med kollegerne i Danmark. Skoleforeningen lagde op til kommentarer fra de øvrige organisationer.

Men hvad skete? To pensionerede lærere, frisernes Bahne Bahnsen og Kirsten la Cour, der repræsenterer SSFs tilsluttede foreninger, gav udtryk for deres personlige holdninger til, at vi skal passe godt på lærerne i Sydslesvig. Det er der næppe nogen, der kan være uenige i. Men var formålet med dagsordenspunktet ikke, at de øvrige organisationer skulle give deres syn på udfordringerne i Skoleforeningen?

Kun SSFs generalsekretær Jens A. Christiansen prøvede diplomatisk at lægge op til en erkendelse af, at eventuelle skolelukninger rammer hele mindretallet. Underforstået, at Skoleforeningen kan men ikke bør træffe den slags beslutninger alene. Og hvad svarede Skoleforeningen til de i alt fire indlæg? Intet. Ingen konklusion, ingen fremdrift i sagen.

Til gengæld var der uden offentlig diskussion i samrådet blevet truffet beslutning om, at forvaltningschefernes første – og viser det sig nu ufærdige – udkast til en mulig fremtidig ny struktur i Sydslesvig skulle diskuteres på det lukkede møde. Set herfra en skidt fremgangsmåde. Det er helt fair først at tage en offentlig diskussion, når arbejdet er færdigt. Men når man tænker tilbage på, hvor ophedet den debat har været, og det af kommissoriet fra juni fremgår, at der skulle fremlægges noget på decembermødet et halvt år senere, så er det mindste at forlange vel, at man selv kommunikerer forsinkelsen ud til offentligheden. Vi ønsker god vind til slutspurten med at finde frem til nye måder at indrette Sydslesvig på. For det er tiltrængt.

kommentar
deling del

Skriv et svar