Single Daily
af

Niels Ole Krogh

Leder: Lyt til to 
kloge kvinder

Begge kvinder har til formål at tale sammenhængskraften op, beskæftige sig med det almenmenneskelige og tale til det bedste i os.
Begge kvinder har til formål at tale sammenhængskraften op, beskæftige sig med det almenmenneskelige og tale til det bedste i os.

Det var i høj grad værd at lytte til mindretallets to »mødre«, der traditionen tro talte til os nytårsaften: Dronning Margrethe og kansler Angela Merkel (CDU). Ud over kvindekønnet har de to meget til fælles. De er begge særdeles erfarne og drevne ud i politik – selvfølgelig ud fra hver deres position i samfundet. Mens dronning Margrethe som monark i et konstitutionelt demokrati skal formå ikke at blande sig direkte i politik, så har hun dog i lighed med Merkel samlet sit folk omkring sig i et antal minutter, hvor begge har til formål at tale sammenhængskraften op, beskæftige sig med det almenmenneskelige og tale til det bedste i os.

Dronning Margrethes tale var i år ganske politisk med et moralsk-etisk afsæt og med masser af aktualitet og stikpiller til eksempelvis den grådige bankverden, solidaritet i stedet for egoisme, frygt for klimaforandringer med ros til unge for at ville forandre.

Merkel taler også til kongen i os. Vi skal samarbejde hen over grænser for at begrænse vores sårbarhed i en tid med truende klimaforandringer, terrorisme og pres på grænserne som følge af migration. Hun taler som dronning Margrethe med både patos, etos og logos; til følelserne med den troværdighed det giver at have magt og stor erfaring, og med rationalitet i argumentationen.

Begge kvinder har været under stærkt pres i årtier og har mestret deres opgave, så godt de kunne ud fra deres givne forudsætninger. Uanset hvad man måtte mene om resultaterne, så må en uselvisk indsats af den kaliber skabe respekt.

Merkel talte om det tyske samfunds grundlæggende værdier: Åbenhed, tolerance og respekt og minder os samtidig om, at det er grundpiller, der er groet ud af to forfærdelige krige. Og, advarer hun, det er viden, der meget vel kan gå tabt, hvis vi ikke nu og her – i 2019 – anstrenger os, det bedste vi har lært for at stå fast på disse værdier.

Samme værdier er grundpiller i det danske samfund og også her under pres. De sociale medier har ændret os. For mange af os kloger sig aggressivt hjemme i sofaen om ting, vi ikke har forstand på og forsømmer at bidrage til at sikre en tålelig fremtid for de kommende generationer.

Grundtonen i både dronningens og kanslerens tale er, at vi står overfor trusler, der er de værste i mands minde. Netop derfor skal vi i det mindste for en stund lægge de forudfattede meninger til side for at lytte til, hvad de to kloge kvinder har på hjerte. Det er er et godt afsæt for at opnå den bedst mulige virkelighed i 2019.

kommentar
deling del

Skriv et svar