Single Daily
af

Niels Ole Krogh

Leder: Lille og vågen er et vilkår for Union-Bank

Penge lugter ikke, hedder det. Så hvordan ville et Sydslesvig uden Union-Bank se ud? Fattigere, er svaret.
Niels Ole Krogh

Det er kun godt et årti siden, at banker og sparekasser faldt som dominobrikker. Årsagen var en kædereaktion udløst af den amerikanske bank Lehman Brothers og en letsindighed hos myndigheder og regeringer, der var helt uansvarlig. Finanskrisen afstedkom rystelser kloden over. Og det ene pengeinstitut efter det andet lukkede eller fusionerede sig til den robusthed, som Den Europæiske Centralbank dengang stillede nye og langt hårdere krav om.

Union-Bank – banken der ud fra historiske grunde ofte benævnes som mindretallets bank – gik ikke ram forbi, men svajede kun en smule, for det er et pengeinstitut med »forsigtighed« som sit mantra gennem sin 144 år lange historie. Bankens kundeportefølje er menige lønmodtagere med lønkonti og boliglån, en række mindre virksomheder og investorer. Knap en tredjedel af kunderne har mellemværender på over halvanden million euro, og banken holder særligt godt øje med denne gruppe.

Med et overskud sidste år på beskedne cirka 600.000 euro skal der ikke mange fallitter til, før banken rystes i sin grundvold.

Set inde fra direktionslokalet på Storegade 2 i Flensborg er det derfor også helt forståeligt, at banken – der ikke har aktier i Finanskrisen – ærgrer sig over hvert år at skulle betale en halv million euro i udgifter affødt af den famøse krise. Set i et mikroperspektiv er det ærgerlige penge at skulle af med, og i sammenligning med overskuddet står det krystalklart, at Union-Bank er udfordret i et marked, der er under hurtig forandring. Her lader ikke kun de nye supervirksomheder som Google, Facebook og Apple hilse med deres digitale tilbud om valutaer, men også, at nationalbanker og ikke mindst den Den Europæiske Centralbank har skruet markant op for kravene til egenkapital, likvide midler, kontrol med mere.

Er Union-Bank en af de allermindste banker globalt, så er den enkelte forbruger dog skrøbelig som et mørnet skelet. Med Finanskrisen in mente kan vi i et makroperspektiv som samfund kun være tjent med, at der kræves den nødvendige sikkerhed – så den næste krise, der uvægerligt vil komme, kan afbødes, og samfundene hurtigt vinde fodfæste igen.

Penge lugter ikke, hedder det. Så hvordan ville et Sydslesvig uden Union-Bank se ud? Fattigere, er svaret. For det gælder med banker som for al andet købmandskab: Konkurrence er sundt, og derfor er det vigtigt med mange alternativer, så forbrugerne kan spille kortet »skifter til konkurrenten«.

kommentar
deling del

Skriv et svar