Single Daily
af

Rasmus Meyer

Leder: Leverer organisationerne varen?

Efter alle de år med adskillige sprog- og identitetsdebatter burde organisationerne enten have løst problemet - eller én gang for alle slået fast, at det ikke kan løses.
Efter alle de år med adskillige sprog- og identitetsdebatter burde organisationerne enten have løst problemet - eller én gang for alle slået fast, at det ikke kan løses.
Efter alle de år med adskillige sprog- og identitetsdebatter burde organisationerne enten have løst problemet – eller én gang for alle slået fast, at det ikke kan løses.
Rasmus Meyer

Forleden diskuterede medlemmerne af Det sydslesvigske Samråd sprog og identitet. Udløseren var en artikelserie, som Kristeligt Dagblad bragte hen over sommeren. I den blev det blandt andet slået fast, at der tales for meget tysk i det danske mindretal. Og mens de fleste gispede opgivende over den tilsyneladende evige debat, så andre noget helt nyt i sommerens sprogdebat. Deres forventning om nye boller på suppen var begrundet i, at Kristeligt Dagblad blandt andet havde talt med højtstående politikere som Eva Kjer Hansen, der knyttede det årlige danske tilskud til brugen af det danske sprog i mindretallets organisationer.

Men virkeligt nyt kom der ikke fra organisationernes side. Debatten kører i det samme velkendte spor. Mens nogle beklager de mange nye, der kun tager fra hylderne uden selv at yde, har andre travlt med at forklare, hvordan mindretallet altid har haft sproglige udfordringer.

Den eneste, der leverede et nyt syn på debatten, var formanden for Grænseforeningen, Jens Andresen. Grænseforeningen har siden februar haft en observatørpost i Samrådet, og i den tid har Jens Andresen iagttaget noget interessant. Han slog fast, at synet på sproget og de nye medlemmer er meget negativt. Frem for at glæde sig over, at så mange med tysk baggrund vælger det danske mindretals organisationer for at lære mere om dansk kultur og sprog, bliver de nye mødt med krav og forventninger. Mindretallet burde være stolte over den enorme interesse.

Det har Jens Andresen fuldt ud ret i. Man burde gøre mere ud af interessen for danskheden frem for at diskutere, hvorvidt mindretallet skal lukke sig om sig selv. Men måske ligger der mere i organisationernes defensive holdning? For i grunden kan man også vende hele sprogdebatten om. Når nye medlemmer efter flere år i mindretallet ikke ved nok om dansk kultur og ikke formår at tale sproget, skyldes det måske, at organisationerne ikke har leveret varen. Formidlingen af dansk sprog og kultur er trods alt en af kerneopgaverne i hovedorganisationerne.

På samme måde kan man undre sig over, at sprogdebatten gang på gang popper op. Efter alle de år med adskillige sprog- og identitetsdebatter burde organisationerne enten have løst problemet – eller én gang for alle slået fast, at det ikke kan løses.

kommentar
deling del

Skriv et svar