Single Daily
af

Jørgen Møllekær

Leder: Lemfældig våbenkontrol

Mon ikke der en del myndigheder, der nu takket være SSW vågner op?
Mon ikke der en del myndigheder, der nu takket være SSW vågner op?

Skal 38.000 slesvig-holstenere kontrolleres, fordi få ikke følger reglerne?

I det konkrete tilfælde entydigt ja. SSW har fået undersøgt, hvordan de offentlige myndigheder egentlig håndterer det tilsyn, de er forpligtede til at føre med 186.000 skydevåben fordelt på 38.000 ejere. Mange af dem er jægere og medlemmer af diverse skydesportsforeninger.
Men vi kender også alle sammen de tragiske hændelser, der desværre bliver flere og flere af også i Tyskland. For eksempel i 2009 i Baden-Württemberg, da en 17-årig mand skød og dræbte 15 mennesker. Siden »amok-løberen fra Winnenden« er debatten om håndteringen af den tyske våbenlov skærpet. I Winnenden tog sønneke et våben i fars uaflåste våbenskab og fik på den måde mulighed for at begå sin vanvittige udåd, før han skød sig selv.

Folk, der har et »Waffenschein«, skal over for myndighederne dokumentere, at det eller de pågældende våben opbevares forsvarligt, så kun indehaveren af våbentilladelsen kan få fat i sine pistoler eller geværer.

Det foregår ved, at våbenejeren enten indsender et billede af sine våben låst inde i et skab. Eller sender et billede til myndighederne af den betalte faktura, der dokumenterer, at man er indehaver af et godkendt våbenskab. De regler kan man indledningsvis undre sig såre over. For som den tragiske hændelse i 2009 viste, så er det langt fra nok, at man lever op til de formelle myndighedskrav. Som i øvrigt er de absolutte minimumskrav. Loven giver hjemmel til at tage på kontrolbesøg hos våbenejerne. Uanmeldt må man håbe, for ellers giver det jo igen ingen mening.

SSW har meget rosværdigt fået dokumenteret, at myndighederne håndterer deres ansvar himmelråbende forskelligt.

I områder med flest våben kontrolleres der mindst. Sådan er det for eksempel i Rendsborg-Egernførde amt. Her er der registreret over 25.000 våben fordelt på 4800 ejere, der alle har våbentilladelse.

Men den ansvarlige myndighed har kun gennemført ét eneste kontrolbesøg i 2017, og det var kun, fordi man fik en konkret anmodning. En talsmand for amtet har i et svar til NDR skrevet, at »det med baggrund i de mange våben i amtet set i forhold til antallet af kontrol-medarbejdere, slet ikke er muligt at tage på kontrolbesøg«.

Et klassisk embedsmandssvar. Men at man ikke (hidtil) har prioriteret ressourcer til at tage den opgave alvorligt, frikender vel ikke for ansvar?
Til sammenligning gennemførte amtet i det østlige Holsten 335 kontrolbesøg i samme tidsrum.

I Ostholstein er der registreret 3000 våben-besiddere. Det vil sige, at groft sagt hver tiende har fået besøg i løbet af 2017.

Det østlige Holsten tager dermed – alt andet lige – sit ansvar på sig.

I mange andre amter er det derimod desværre på niveau med bundskraberen Rendsborg-Egernførde Amt.
Indenrigsministeriet i Kiel melder hus forbi. Talsmanden oplyser, at man allerede i marts 2016 havde opfordret våbenmyndighederne til at gennemføre kontrolbesøg. Mere kan man ikke gøre fra Kiel, siger talsmanden. Opgaven er kommunal.

Det udstiller blot endnu engang, hvor god mening en reform af den offentlige forvaltning i Slesvig-Holsten ville have. Det var også et agtværdigt SSW-projekt, som man desværre hverken fik opbakning til fra de øvrige partier i landdagen. Og ej heller fra vælgerne ved landdagsvalget sidste år.

Men nu har vores mindretalsparti i hvert fald fået sat et vigtigt fokus på område, hvor mange kan gøre det bedre. Mon ikke der nu vil være en del myndigheder, der vågner op, efter at de takket være SSW har fundet ud af, at det faktisk kan lade sig gøre at leve op til intentionerne i våbenloven?

kommentar
deling del

Skriv et svar