Single Daily
af

Raning Krueger

Leder: Landdagen for gratis prævention til Hartz IV-modtagere

I landdagen i Kiel er der udbredt enighed om, at dårlig økonomi ikke skal være skyld i en fejlslagen familieplanlægning.
I landdagen i Kiel er der udbredt enighed om, at dårlig økonomi ikke skal være skyld i en fejlslagen familieplanlægning.

Det er ikke ofte – men det sker. Med stor velvilje bakkede et flertal i landdagen forleden op om et forslag fra SPD, som skal åbne for gratis prævention for modtagere af Hartz IV og socialhjælp.

I landdagen var der stort set enighed om, at en dårlig økonomi ikke bør medføre uønskede graviditeter.Prævention for 15 euro lyder som både usikkert og dyrt. De fleste par er enige om, at kvinder og mænd bør deles om ansvaret for og udgifter til prævention. Men ofte bliver det ansvar hængende på kvinderne. Desuden er der forskel på, hvor meget de enkelte delstater dækker af udgifterne til prævention.

Læs også: Leder: Flot støtte til mindretallene fra hele landdagen

Hartz IV-modtagere skal nemlig nogle steder betale udgifterne til prævention ud af puljen til sundhedspleje. I realiteten viser det sig dog ofte, at udgifterne til mange præventionsmidler ikke kan betales ud af puljen på 15 euro.

SPDs forslag går ud på, at landdagen skal opfordre delstatsregeringen til at støtte et initiativ fra Niedersachsen og Bremen om at opnå ens regler for kvinder med lav indkomst.

Modtagere af Hartz-IV, BAFöG, boligstøtte eller andre økonomiske ydelser har ofte ikke råd til at betale, hvad præventionsmidler koster. Ifølge nogle politikeres regnestykker i landdagen koster »Die Pille« 20 euro om måneden, mens en spiral koster mellem 300 og 400 euro. Det er urealistisk for modtagere af sociale ydelser at skulle spare op til en spiral, mente flertallet i landdagen.

CDUs Hans Hinrich Neve hilste forslaget velkommen. Han synes dog, at man bør afvente resultater fra et modelforsøg i familieministeriet i Berlin om adgang til lægepligtig prævention for kvinder, som modtager socialhjælp. FDPs socialminister Heiner Garg støttede forslaget uforbeholdent. Han fremhævede, at prævention er langt at foretrække frem for abort. Desuden burde det ifølge Garg overvejes at indføre gratis vaccinering mod Hepatitis C.

Sygekasserne har hidtil afvist at overtage udgifterne til prævention med undtagelse af unge mennesker under 20 år. Allerede i 2000 fremsatte partiet Die Linke krav om gratis prævention i Forbundsdagen. Det blev dog nedstemt af det daværende regeringsflertal.

Læs også: Leder: Sorteper-leg i landdagen 
om motorvej A20

Der henvises til eksempler fra enkelte delstater og kommuner, som ved hjælp fra støttefonde og dispensationer ved tilskudsberegninger sikrer enkelte undtagelser. Det er dog absolut påkrævet at skabe ens regler og løsninger for alle kvinder i Tyskland, lige meget hvor de bor, kræver SPD i sit forslag, der skal viderebehandles i landdagens social- og sundhedsudvalg. Se, de folkevalgte KAN blive enige om fornuftige ting i landdagen.

kommentar
deling del

Skriv et svar