Single Daily
af

Jørgen Møllekær

Leder: Lad os få nogle unge ideer

Tilgangen til løsninger i de voksnes hoveder er derfor en hæmsko for nytænkning i sig selv.

Det grænseoverskridende samarbejde har mange år på bagen. Der er mange succeshistorier at fortælle om, især fra de seneste 25 år. Og man kan også snildt pege på alle de mange udfordringer, som fortsat begrænser et bedre grænseløst samliv. Region Sønderjylland/Schleswig og dannelsen af regionskontoret og det tilhørende infocenter i Padborg er en af de absolut større konkrete succeser i den forbindelse. Som vi kunne fortælle om i denne uge, har infocentret rekordmange henvendelser fra tyskere, der ønsker at flytte til Danmark. Og forleden kunne vi konstatere, at Flensborg nu uafbrudt igennem ti år oplever en stigende tilflytning fra Danmark.

I tirsdags mødtes knap 100 politikere fra begge sider af grænsen i Padborg for at netværke. Nærværende lederskribent var ordstyrer på det i øvrigt lukkede møde. Uden at ville træde nogen over tæerne, handler disse møder først og fremmest om at mødes. For realiteten i det dansk-tysk samarbejde her i grænselandet er også, at behovet for at mødes fysisk er til at få øje på. Udskiftningen blandt politikerne er stor, qua den kendsgerning, at der hele tiden er valg. En anden udfordring, som også er tydelig, er de fortsat enorme forskelle vore lande imellem. Hvis en borgmester i en grænsenær sydslesvigsk kommune på godt 300 indbyggere har en udfordring med sin danske nabokommune, så hedder den Aabenraa og består af 60.000 indbyggere og et helt andet apparat og budget, end de sydslesvigske kommuner kan hamle op med. Frivillighed og ulønnet »Ehrenamt«, som det hedder på tysk, står over for en effektiv og meget stor dansk forvaltning med et milliard-budget. En lille tysk kommune på under 10.000 indbyggere klarer i den sammenligning ikke ret meget selv. Tilgangen til løsninger i de voksnes hoveder er derfor ind i mellem en hæmsko for nytænkning i sig selv. Det er for store forskelle, der indimellem støder mod hinanden.

Derfor er SSW-politikeren Sybilla Nitsches forslag om at supplere regionsudvalgene med et fast ungdomsråd noget af den nytænkning, der skal til. Det er ikke sikkert, men som udgangspunkt er 18-30-årige ikke belastet af gammelklog visdom, som vi. Den slags, der hedder, at »det har vi prøvet.« Eller »det kan vi ikke, fordi«. Det ville samtidig også være gavnligt for det dansk-tyske samarbejde, hvis man evnede at fokusere på nogle få indsatsområder. Der mangler nogen, der tør skære igennem og sige, hvad vi skal satse på. Ambitionerne må gerne være lidt større. Hvis vi altså vil hinanden på en større måde.

kommentar 1 kommentarer
deling del

1 kommentar

Skriv et svar