Single Daily
af

Jørgen Møllekær

Leder: Kurrer på tråden

Statsministeren bør hurtigst muligt få denne sag ud af verden.
Jørgen Møllekær

Hvilken festlig fejring af begge mindretal og flertallene her i vores grænseregion i Det Kongelige Teater fredag aften. Uendelig meget er nået. Og med mandagsavisens forside kan man næsten konkludere, at det gode samarbejde er blevet så godt, at nogen er ved at glemme noget helt basalt.

For det er pinlig læsning, at der nu igen er et eksempel på, at flertallets myndighed afviser et legitimt ønske fra et mindretal på en måde, der afslører en meget stor og grundlæggende uvidenhed hos i dette tilfælde Socialstyrelsen i Danmark. På den selvsamme forside, hvor dronningen i festtøj modtager blomster foran Det Kongelige Teater, står historien om, at det tyske mindretals årelange beskedne tilskud på 350.000 kroner til deres »Sozialdienst«, det tyske mindretals frivilligcenter, er afvist. Fordi det foregår på tysk og dermed ikke er et tilbud, der er for alle i lovens forstand.

At Gösta Toft, formand for »Sozialdienst« er målløs, er set herfra særdeles forståeligt. Det, der straks er mere bekymrende, er det forhold, at »sagen« åbenbart har kørt i henved halvandet år uden at blive løst. Det er temmelig tankevækkende, at både henvendelser til blandt andre socialministeren og kulturministeren ikke har kunnet rette op på forkerte sagsbehandling i Socialstyrelsen. Og at det er på dén baggrund, at det sønderjyske folketingsmedlem Nils Sjøberg (Rad.V.) har sendt et brev til statsministeren med henvisning til hendes varme ord til mindretallene i sin nytårstale.

Det er nemlig fuldstændig korrekt: En værdig mindretalspolitik handler om andet og mere end flotte ord i vel komponerede taler. Det handler om konkrete handlinger i den virkelige verden.

Der er absolut ingen tvivl om, at Danmark behandler det tyske mindretal særdeles godt og generøst og har gjort det i mange år. Og netop fordi denne gode behandling er ønsket af et bredt flertal også i Folketinget, forekommer det omend endnu mere mystisk, at ingen hidtil har villet tage affære overfor en klokkeklar diskriminering fra en dansk myndigheds side.

Der er formentlig tale om ren og skær uvidenhed hos den eller de ansvarlige medarbejdere i Socialstyrelsen. Statsministeren bør hurtigst muligt få denne sag ud af verden. Før den vokser sig endnu større.

kommentar
deling del

Skriv et svar