Single Daily
af

Niels Ole Krogh

Leder: Kom så Benny 
- giv den gas

En afgift eksempelvis pr. kørt kilometer vil for alvor kunne rokke ved folks forestillinger om, hvor langt de kan køre alene i bilen.
Niels Ole Krogh

Den tyske vejskat rettet mod udlændinge er død – og tak for det, for det var fra begyndelsen et misfoster, der ikke havde nogen gang på jorden. Det, der er brug for, er ikke nationale løsninger på store grænseoverskridende infrastrukturelle problemer. Skal der træffes bæredygtige løsninger, bør det ske i EU-regi, og her er behovet for en klimaskat – en Klima-Maut – et meget mere bydende og progressivt skridt. Vi har meget travlt, hvis vi skal nå at afbøde klimaforandringerne i det tidsvindue, der hedder 2030. De lavt hængende frugter er plukket – og de gode viljer forslår som en vis herre i helvede. Sidstnævnte er uundværlige som instrument til at fastholde eller bringe politikerne på ret kurs.

Det folkelige pres skal opretholdes. Men det er flertallets adfærd, der skal reguleres, og her er afgifter et glimrende instrument. For vi taler ikke blot om småjusteringer. Vi taler om det sunde princip for al gang på den skrøbelige jordklode: Forureneren betaler de udgifter, der opstår for sundhed, miljø og dermed samfundet.

Her vil en klimaskat på transport – ikke mindst i privatbiler – kunne få mange til at tænke sig om. En afgift eksempelvis pr. kørt kilometer vil for alvor kunne rokke ved folks forestillinger om, hvor langt de kan køre alene i bilen. Skatten skal indføres af hensyn til helheden og tøjle bilisters egeninteresse i at køre langt i CO-2-forurenende biler. På lang sigt vil den også kunne få den effekt, at folk bosætter sig, hvor de arbejder. Så kan de stige om til (el)cykel og for alvor lette deres personlige tryk på miljøet. For midt i al snakken om, at vi alle skal køre i el-biler, vil en klimaskat/Maut på transport kunne bevirke, at vi får nedsat antallet af køretøjer mærkbart – og dermed får færre køer, færre biler i byerne og mindre behov for motorveje.

Ramaskriget fra pendlere vil være højt. Det må vi leve med samtidig med, at vi kan graduere skatten, så folk, der fylder bilen op, og folk, der kører i miljøvenlige biler, belønnes. Bundlinjen er, at der er brug for handling nu. På det her felt vil det batte. Især hvis det bliver en EU-klimaskat. Nu må Danmarks nye transportminister, Benny Engelbrecht (S), på banen. Danmark har sat sig det globalt meget ambitiøse mål at reducere CO2-udslippet med 70 procent frem mod 2030. Skal det lykkes, skal der en bred vifte af initiativer til. Og skal vi for alvor nå i mål for at holde temperaturstigningen på halvanden grad, skal der handles på mange parametre nu og i det kommende årti. Det kræver en begavet trafikpolitik, hvor klima bliver et styrende parameter.

kommentar
deling del

Skriv et svar