Single Daily
af

Jørgen Møllekær

Leder: Kom nu ind i kampen, herr ministerpræsident

Forældrene i de tyske skoler synes også, at engelsk er vigtigere. Men det ene udelukker ikke det andet.
Forældrene i de tyske skoler synes også, at engelsk er vigtigere. Men det ene udelukker ikke det andet.

Slesvig-Holstens ministerpræsident Daniel Günther (CDU) er på mange måder en gave for det dansk-tyske forhold. Som CDU-politiker ud af en ny generation har han tydeligt lagt afstand til tidligere tiders gammeldags konservative måder at betragte naboskabet og ikke mindst forholdet til det danske mindretal på.

Günther vil videre fremad og dokumenterer på mange områder en innovativ tankegang. Eksempelvis da han på et møde med Region Sønderjylland/Schleswig tilbage i marts i år roste regionens indsats for at styrke indlæringen af nabostatens sprog. Ministerpræsidenten blev dengang citeret for at sige: »Det er en nødvendighed for et succesrigt samarbejde mellem Danmark og Tyskland.«

Men kære herr ministerpræsident. Det sker alt for lidt på den tyske side i Sydslesvig i forhold til at lære dansk. Som det fremgår af mandagsavisen, fører den fuldstændig modsatte tilgang til at lære mere tysk i Tønder, Aabenraa og Sønderborg til helt andre resultater. Det siger sig selv, at børn, der får leget et fremmedsprog ind og tilmed gør det fra 0. til 9. klasse, står langt bedre rustet på tysk end generationer før dem. Flere kommuner også »længere oppe« i Danmark bør se at komme i gang på tilsvarende måde. Man kan altid hævde, at det mindre land pr. definition altid vil have en iboende motivation for at lære det meget større nabolands sprog. Især når Danmarks eksportland nummer et nu engang hedder Tyskland.

Men syd for grænsen hænger man fast i gamle vaner og gamle tankemønstre. Også den forrige ministerpræsident Thorsten Albig talte varmt om det at kunne nabolandets sprog i et grænseland. Men heller ikke han gjorde andet end at hævde, at vi når langt ad frivillighedens vej. Hvilket vi i dag – igen – kan dokumentere ikke holder. Kun en enkelt tysk grundskole i Flensborg gør noget ved det. Derudover tre andre skoler, hvor de ældste elever i en alt for sen alder og få timer ikke får lært ret meget andet end at sige »goddaw do«.

Som sædvanlig undskylder de sig i Flensborg med, at uddannelsespolitikken styres fra Kiel. Men hvad så med at lægge pres på Jamaica-regeringen, kære tyske skoleledere? For det sker jo ikke. Og forældrene i de tyske skoler synes også, at engelsk er vigtigere. Men det ene udelukker ikke det andet. Børn kan sagtens lære mere end ét fremmedsprog. Men det kræver, at nogen tør tænkte nyt. Så kom nu reelt ind i kampen. Ikke alle i Slesvig-Holsten skal tvinges til at lære dansk. Men det, der foregår nu, er forsvindende lidt.

kommentar
deling del

Skriv et svar