Single Daily
af

Jørgen Møllekær

Leder: Kom igen, 
Carl Holst

Med det samfundssind, han vel i bund og grund har, må der være en god vej ud af miseren.
Med det samfundssind, han vel i bund og grund har, må der være en god vej ud af miseren.

Han har selv været ude om det meste. Alligevel må man knibe sig selv lidt i armen over, at et så politisk engageret menneske i denne vores fælles syddanske region, Sydslesvig medregnet, i en alder af blot 48 år trækker sig helt tilbage fra alt, hvad der har med politik at gøre.

Hans politiske deroute gik utroligt stærkt fra den dag, Carl Holst begyndte på Christiansborg efter Folketingsvalget i 2015 og kort efter gjorde landspolitisk lynkarriere som forsvarsminister. Men med sig bagagen havde han et par møgsager fra regionen i Vejle. For det første insisterede Holst på at modtage et fuldt lovligt såkaldt eftervederlag på 800.000 kroner for mange års virke som først amtsborgmester og siden regionsrådsformand.

I offentligheden fremstod det som moralsk anstødeligt al den stund, at han samtidig som forsvarsminister tjente på den rigtige side af en million kroner årligt. Da Holst så frasagde sig de 300.000 ud af de 800.000 blev det alt andet en en sejr. I manges øjne fremstod det fortsat som grisk.

[B]Berettiget var kritikken ikke[/B], men vælgerbefolkningen gouterer ikke den slags offentlige gratialer. Langt værre, omend heller ikke den i juridisk forstand er blevet anfægtet, var sagen om det angivelige misbrug af en embedsmand til sin private folketingsvalgkamp. Også her har der hæftet en eftersmag ved af en form for embedsmisbrug. Holst trådte selv tilbage, inden embedsmands-sagen var blevet afgjort og i øvrigt droppet.

[B]Den beslutning tjener ham til ære[/B]. Ligesom han nu givetvis også stopper helt i politik for at undgå den ultimative ydmygelse: Risikoen for ikke at blive genvalgt ved næste års folketingsvalg er absolut tilstede. Dels på grund af, at Venstre næppe får fremgang, og dels fordi de stærke og kendte Venstre-kvinder Ulla Tørnæs og Anni Mathiesen også fisker stemmer i samme storkreds.

Hans adieu er derfor fuldt forståeligt. Der er løbet meget vand gennem åen, siden Holst som kun 30-årig blev amtsborgmester i 2000 og året efter nærmest støvsugede Sønderjylland for personlige stemmer. Men to-tre fatale fejl i et langt politikerliv må ikke føre til, at en kun 48-årig stemples »persona non grata«.

Manden er ikke dømt for noget som helst. Som læreruddannet fra Haderslev og med det samfundssind han vel i bund og grund har, må der være en god vej ud af miseren. Som højskoleforstander måske og dermed et fortsat trinbræt til at deltage i samfundsdebatten? Kom igen, Carl Holst.

kommentar
deling del

Skriv et svar