Single Daily
af

Niels Ole Krogh

Leder: Kick off for Flensborg

Men der er ingen grund til at forfalde til mismod. EU og verden er på vej ind i en grøn revolution. Der er enorme offentlige beløb, der kan søges.

Flensborg bør ikke dvæle lang tid ved, at varehuset Karstadt tirsdag fik det endelige dødsstød.

De nøgne kendsgerninger må bruges som afsæt til, at regionens største by også begynder at opføre sig som sådan.Vi kan kun bede til, at værftet, som byens identitet er tæt sammenvævet med, overlever.

Men uanset hvad der sker, så er det på høje tid, at byens politikere, erhvervsliv og borgere tager sig sammen og får ting til at ske.

Det hører ingen steder hjemme, at byen ikke har en samlet plan for byudvikling og infrastruktur, og det hører ingen steder hjemme, at handelslivet ikke taler med én stemme, men er splittet op i tre foreninger. Det var pinligt, at byen lå halvdød hen, da dronning Margrethe besøgte Sydslesvig sidste år.

Det er højst uhensigtsmæssigt, at byrådet ikke er i stand til at få sat en dagsorden, der over et tiår formår at få udviklet den meget smukke, men også lidt søvnige by.

I den forbindelse må borgerne ved det næste valg give et meget klart mandat til forandringer. Byens borgere bør samle sig om de store partier, så parlamentet kan blive slagkraftigt. I den forbindelse bør SSW lægge bitterheden om fravalget af partiets overborgmester fra sig, kigge fremad og slutte op bag de tre andre store partiers valg af Simone Lange som overborgmester. Hun gør det generelt godt, er synlig og italesætter udfordringerne. Kun hvis byen og byrådet slutter op bag hende, kan hun være den samlende figur, der personificerer handlekraft og forandringer. Det er selvfølgelig fortsat det folkevalgte parlament, der skal udstikke retningslinjerne, som den administrative ledelse af byen skal realisere.

Desværre har Tyskland og dermed Flensborg ikke den decentrale kommunale struktur som kendes i Danmark. Tyskland og ikke mindst Slesvig-Holsten har i høj grad brug for en reform, der giver mere magt til det lokale.

Men der er ingen grund til at forfalde til mismod. EU og verden er på vej ind i en grøn revolution. Der er enorme offentlige beløb, der kan søges. Her har Flensborg meget at byde på. Både inden for industrien, turismen, handelslivet og håndværket. Samtidig har Flensborg med sin beliggenhed og historie alle muligheder for at udvikle det grænseoverskridende samarbejde. Her savnes konkrete initiativer, der batter.

Flensborg kan sagtens klare sig uden Karstadt, der – når alt kommer til alt – blot udbyder de varer, der kan købes mange andre steder i byen. Trist er det for de over 100 medarbejdere, der skal søge nyt job.

Men huset kan fyldes med liv – såfremt byrådet med et klart folkeligt mandat besinder sig på at samarbejde bredt til gavn for os alle.

kommentar
deling del

Skriv et svar