Single Daily
af

Jørgen Møllekær

Leder: Kan man både tjene mere og undervise mindre?

De sydslesvigske­ fagforeninger skal kende deres besøgelsestid­ nu.
Jørgen Møllekær

Det er en særdeles interessant rapport, som Skoleforeningen har fået lavet om sine strukturelle økonomiske udfordringer.

Og når man læser anbefalingerne fra analysefirmaet Moos-Bjerre og vægter dem mod hinanden, er der nogle temmelig iøjnefaldende observationer. Analysen konstaterer, som Flensborg Avis allerede har beskrevet tidligere, at skolelærerne i Sydslesvig underviser mindre foran klassen, end kollegerne gør i Danmark.

På gymnasie-området underviser lektorerne 20 procent mere end i Sydslesvig. Og på folkeskoleområdet underviser lærere i Danmark 16,1 procent mere i klasserne. Rapporten har også beregnet, hvor meget det ville effektivisere Skoleforeningens drift, såfremt lærerne i Sydslesvig ville undervise, ligesom man gør i Danmark. Effekten er intet mindre end 5,7 millioner euro årligt. Som det hedder i rapporten: »Undervisningstiden er aftalebelagt og står næppe til at ændre på kort sigt, men forskellen synes uholdbar.« For at gøre ondt værre har Moos-Bjerre også fundet frem til, at gennemsnitslønnen for en lærer i Sydslesvig er 12,1 procent højere end hos kollegerne i Danmark. Undskyld os, men dén bliver altså svær at forklare. Kan man både tjene mere og undervise mindre?

Diskussionen om skolelukninger i Sydslesvig har dermed taget en helt ny drejning. For hvor kritikken sidste efterår haglede ned over Stuhrs Alle, fordi Skoleforeningen ville lukke fire småskoler for at få økonomien til at gå i nul, så ligger løsningen helt klart et andet sted. Moos-Bjerre har regnet sig frem til, at man ville kunne spare 1,5 millioner euro årligt ved at lukke de fire dyreste skoler. Og hvis man lukkede de syv dyreste, ville man kunne reducere de årlige udgifter med 2,7 millioner euro. 2,7 millioner over for 5,7 millioner Hvad er vigtigst? At holde gang i så meget skoleliv som muligt i hele Sydslesvig eller at holde fast i en uholdbar overenskomst?

De sydslesvigske fagforeninger skal kende deres besøgelsestid nu. Hvad der ikke kan forklares, kan ikke forsvares. Skolelærerne i Sydslesvig, sammen med et par andre organisationer, har fra gammel tid endda gode danske pensionsordninger. Mens andre medarbejdergrupper må »nøjes« med en helt almindelig tysk pension og tyske lønforhold. Skoleforeningen fik sidste år et rammeløft på over én million euro for 2019 og fremover på grund af de truende skolelukninger. Der må sidde nogle i Sydslesvigudvalget med en underlig fornemmelse nu, hvor det viser sig, at lærernes manglende undervisningstimer er en væsentlig forklaring på, hvorfor økonomien ikke kan følge med.

kommentar 1 kommentarer
deling del

1 kommentar

Skriv et svar