Single Daily
af

Jørgen Møllekær

Leder: Kan klimaudfordringen bare graves ned?

Det er lidt ligesom, hvis man går til lægen igen og igen med det samme problem, og man får noget smertestillende, der kun hjælper kortvarigt. Ro på her og nu, men ikke ret længe.
Jørgen Møllekær

Klimaudfordringen og vores allesammens for store udledning af CO2 er på alles læber. Og nu vil sågar Slesvig-Holstens grønne miljøminister Jan Philipp Albrecht ikke udelukke, at man kan »løse« en del af problemet ved at komprimere CO2 og lagre det under jorden? Som om klimaudfordringen kan løses ved, at dens konsekvenser bare graves ned. Det er næsten komisk at konstatere, at Albrechts forgænger på posten, nuværende partiformand Robert Habeck, gik imod ideen for få år siden.

Sammen med SSWog SPD vedtog det daværende flertal i landdagen et forbud mod denne såkaldte CCS-teknik, hvor CO2-udledningen, især fra industrien, opsamles og komprimeres i stedet for at blive udledt til atmosfæren. En besnærende tanke, hvis det ikke lige var for udfordringerne. Man kan ikke bare opbevare CO2 i et eller andet aflåst lokale og smide nøglerne væk. SSW gør helt ret i at få sagen hastebehandlet i landdagen i dag torsdag. Et emne, der pludselig er blevet aktuelt igen med forbundsregeringens klimapakke. Her er et af midlerne for at nå i mål med en kraftig reduceret CO2-udledning nemlig denne underjordiske lagring.

Slesvig-Holstener efter sigende velegnet til forehavendet, både i undergrund til lands og til vands. Hvis det ikke lige var, fordi man andre steder har dårlige erfaringer med, at geologiske ændringer over tid alligevel ender med, at C02 både udledes, men også kan medføre skader på grundvand og deslige. Er der virkelig måden at gøre det på: Blot at købe sig lidt tid med denne form for »mellemlagring« af klimaudfordringerne?

Bevares, ser vi samfundsøkonomisk på det, står vi foran en historisk omstillingsproces i landbrug og industri og i den måde, vi hver især lever på, hvis CO2 udledningen skal reduceres kraftigt. For det skal den.

Onsdag vurderede eksperter i den seneste prognose fra FNs klimapanel, at vandstanden i havene vil stige mellem 30 og 60 centimeter frem mod år 2100, også selvom det lykkes at reducere CO2 kraftigt. Og hvis det ikke lykkes, vil havene stige mellem 60 cm og 1,1 meter i et grumt »worst case-scenarie«. Det betyder konkret her og nu, at ekstreme fænomener som dramatisk forhøjet vandstand, de såkaldte 100-års hændelser, nu kan forventes hvert år mange steder frem mod 2050. Hvor smart det lige i den situation at ville grave CO2 ned?

 

kommentar
deling del

Skriv et svar