Single Daily
af

Niels Ole Krogh

Leder: Kæmp for det dansk-tyske samarbejde

De bør i høj grad skele til, at samarbejdet har en ikke uvæsentlig sidegevinst: Nemlig den åbenbare, at danskere og tyskere selvfølgelig skal samarbejde om så mange opgaver som muligt.

Højeste prioritet har selvfølgelig den enkelte borgers sundhed og velfærd. Derfor er det gode overvejelser, der gøres i Region Syddanmark, når det gælder ambulancesamarbejdet med redningstjenesten i Flensborg. Det handler blandt andet om, hvor hurtigt ambulancerne kan være fremme, og her bør sønderjyder, der bor ret langt fra det nærmeste danske hospital som eksempelvis borgerne i Tønder og Padborg selvfølgelig have ret til samme hurtige reaktion som de øvrige borgere. Det har vist sig, at det er svært at være hos en nødstedt inden for målet på otte minutter.

Når de forskellige argumenter af enten faktuel karakter – såsom afstanden – eller af politisk karakter skal lægges i vægtskålen, har politikerne dog en særlig forpligtelse til at kigge ud over egen næsetip, i dette tilfælde er horisonten forbi næsen og hen over den dansk-tyske grænse.

Det Præhospitale Udvalg i Region Syddanmark har identificeret en række udfordringer, som de arbejder på at finde løsninger på. Det er al ære værd. Det er medlemmernes politiske opgave. Men de bør i høj grad også skele til, at samarbejdet har en ikke uvæsentlig sidegevinst, nemlig den åbenbare at danskere og tyskere selvfølgelig skal samarbejde om så mange opgaver som muligt.

Til problemerne, der skal løses, hører ikke kun den væsentligste, responstiden, men også at de vigtige EKG-systemer i de tyske ambulancer ikke kan »snakke« sammen med de danske. Et andet problem hævdes at være, at de flensborgske ambulancer for ofte kører til hospitalerne i fjordbyen i stedet for til de nærmeste danske hospitaler. Det har den ulempe, at ikke tyskkyndige kan få kommunikationsproblemer i Flensborg, og at der også er en vis egenbetaling på Diako- og Franziskus-hospitalet. Men det er nødder, der bør kunne knækkes, hvis ellers viljen er til stede. Blot at henvise til problemerne og så straks søge efter dansk-danske løsninger er ikke i den ånd, som Region Syddanmark igen og igen hævder at være i besiddelse af: Viljen til at samarbejde mest muligt med den tyske nabo mod syd.

Som skrevet: Den enkelte borgers sundhed rangerer højest, men at hævde, som det sker netop nu i den politiske debat om udfordringerne, at den tyske service er ringere end den danske, er i høj grad en sandhed med modifikationer. Eksempelvis er der langt oftere en læge med i den tyske ambulance, end det er tilfældet i Danmark. Den høje kvalitet får danskerne med i prisen, når de rekvirerer en flensborgsk ambulance.

kommentar
deling del

Skriv et svar