Single Daily
af

Jørgen Møllekær

Leder: Julepenge-farcen

Det pudsige er, at også den nuværende Jamaica-regering i Kiel er imod at genindføre de berørte medarbejderes julepenge.
Det pudsige er, at også den nuværende Jamaica-regering i Kiel er imod at genindføre de berørte medarbejderes julepenge.

På nær de lavestlønnede mistede de offentligt ansatte i Slesvig-Holsten i 2007 en del af deres løn. Den daværende CDU-regering under Peter Harry Carstensen manglede penge og slettede med et pennestrøg de offentligt ansattes ret til det såkaldte “Weihnachts- und Urlaubsgeld”.

Langt fra alle i Tyskland, men i hvert fald de med fornuftige overenskomster, har ud over deres månedlige bruttoløn et tillæg i december og juli. Disse to betalinger af jule- og feriepenge udgør ofte 1,5 månedsløn. I Danmark kender man ikke dette system, til gengæld er den samlede 12 måneders løn stadig højere også efter skat end de 13,5 måneders løn syd for grænsen.

De færreste vil finde sig i at gå ned i løn, men da det ikke var styret via en overenskomst, klagede embedsmændenes organisation til den slesvig-holstenske forvaltningsret. Den afgjorde så torsdag, at et af klagepunkterne for en bestemt gruppe ansatte var velbegrundet, og Tysklands højeste retsinstans – Bundesverwaltungsgericht – skal nu tage endelig stilling.

Man kan ryste på hovedet over, at en række klager fra 2007 først er ved at blive afgjort nu. Det virkeligt kritisable ligger et helt andet sted. For det første er det udtryk for dårlig ledelse at tvinge folk ned i løn. Sker der med medarbejderenes samtykke for at redde arbejdspladser i en svær situation, er det noget andet. For det andet sender de ansvarlige politikere i Slesvig-Holsten et utvetydigt dårligt signal til værdien af det at være offentligt ansat.

Så forstår man bedre, hvorfor servicen hos nogle offentlige kontorer i Tyskland indimellem er hårrejsende dårlig. Det er ganske enkelt ikke motiverende at skulle arbejde tildels 41 timer om ugen uden at blive honoreret retfærdigt. Det pudsige er, at også den nuværende Jamaica-regering i Kiel er imod at genindføre de berørte medarbejderes julepenge. For der er trods alt så mange offentligt ansatte, at det ville koste delstaten 140 millioner euro årligt. Og skulle retssagerne gå delstaten imod, så ville efterbetaling af julepenge siden 2007 udgøre et milliardbeløb. Derfor argumenterer den grønne og konservativt relativt bløde regering med finansminister Monika Heinold og ministerpræsident Daniel Günther i spidsen imod at genindføre en rimelig aflønning for alle de offentligt ansatte. Sådan kan man også sætte sig varige spor, kære Peter Harry Carstensen.

kommentar
deling del

Skriv et svar