Single Daily
af

Raning Krueger

Leder: Jamaica-koalition fortsætter kystkoalitionens politik

Mindretalspolitik, mindesmærker og biblioteksloven - SSW må have gjort det så godt, at Günther-regeringen på flere områder bare fortsætter Albig-regeringens politik.
Mindretalspolitik, mindesmærker og biblioteksloven - SSW må have gjort det så godt, at Günther-regeringen på flere områder bare fortsætter Albig-regeringens politik.

Mindesmærkerne i Slesvig-Holsten har øget betydning for Slesvig-Holsten. Og det gælder også og især informationen herom i delstatens skoler.

Det udtalte den ny undervisnings- og kulturminister i Slesvig-Holsten, Karin Prien (CDU), i anledning af et møde med sammenslutningen af organisationerne bag mindesmærkerne.

Men hun understregede desuden, at »delstatsregeringen bekender sig klart til at fortsætte og videreudvikle delstatens plan for mindesmærker. Vi vil bakke op om og støtte de eksisterende mindesmærker, som erindrer om nazisternes forbrydelser«.

Læs også: Britiske skattejægere håber at have fundet naziguldskat

Disse klare udmeldinger er forhåbentlig mere end en fødselsdagsgave til Priens forgænger, Anke Spoorendonk.
SSWs mangeårige landdagsmedlem og senest kulturminister har som både minister, SSW-politiker, tidligere lektor i faget historie og ikke mindst som privatperson brændt for dette emne.

Det var Anke Spoorendonks indsats i Albig-regeringen, som efter mange årtiers tavshed om delstatens »brune fortid« fik sat fokus på den mørke del af delstatens historie. Og det er godt, at hendes efterfølger nu bebuder at ville fortsætte Anke Spoorendonks linje.

Karin Prien fik desuden sat højrepopulistiske angreb på erindringskulturen (Erinnerungskultur) på plads. Hun afviste udtrykkeligt forsøg på at diffamere for eksempel Holocaust-mindesmærket i Berlin som skammens mindesmærke (Denkmal der Schande).

Hun kaldte det »et skandaløst forsøg på at flytte skammen over ugerningerne over på erindringens angivelige skam. Det kan demokraterne i Tyskland ikke acceptere«.

En lignende udvikling ser vi i disse dage med hensyn til bibliotekerne.

Her var det ligeledes Anke Spoorendonk, der under Albig-regeringen fik realiseret et gammelt krav fra SSW om en bibliotekslov i Slesvig-Holsten efter dansk forbillede.

Læs også: Stående applaus til Anke Spoorendonk

Den tidligere opposition i den forrige valgperiode efterlyste flere penge til bibliotekerne og afviste pres på kommunerne for at bevare lokal biblioteker.

Men for to uger siden var den ny kulturminister klar til også at »gøre bibliotekerne i delstaten fit for fremtiden”, som Karin Prien udtrykte det.

Ministeriet bevilger i disse dage cirka 310.000 euro til fornyelser og projekter, som for eksempel et netværk mellem mindre biblioteker og en ny biblioteksterminal i Husum.

Her er vi igen vidner til en fortsættelse af forgænger-regeringens politik, der på disse områder har fået megen ros af de berørte mennesker.

SSW kan kun glæde sig over det. At der åbenbart først skal den »rigtige partietiket« på projekter og love – det hører nu en gang med til det politisk spil.

Men i sidste ende kommer det an på indholdet. Og det er ved de nævte eksempler yderst velvalgt.

kommentar
deling del

Skriv et svar