Single Daily
af

Jørgen Møllekær

Leder: Intelligent 
flygtningepolitik

Det er klogt, at regeringens støttepartier banker noget fornuft ind i det gamle socialdemokrati igen.

Ligegyldigt hvor man står politisk, findes der næppe en eneste i Kongeriget, der vil acceptere så mange tilflyttere udefra, så Danmark risikerer at blive forvandlet.

Vi skal være åbne overfor andre kulturer og religioner, men samtidig er det helt legitimt at styre tilvandringen, så det danske samfund grundlæggende kan holde fast om de værdier, der er skabt gennem århundreder med kristendom, grundlovssikrede frihedsrettigheder og ordnede arbejdsforhold.

Socialdemokratiet har fået regeringsmagten tilbage netop med baggrund i statsminister Mette Frederiksens meget bastante løfte om ikke at ville lempe på udlændingepolitikken.

Siden de tre partier bag Frederiksen fremlagde deres 18 sider lange »forståelsespapir«, er der så tydeligvis kommet sprækker i den nyudnævnte statsministers argumentation.

En af de mange debatter, der har været under den tidligere regering, har handlet om flygtninge med asylstatus, der skal sendes hjem, hvis forholdene igen bliver tålelige. Eller om det er bedre at tillade nytilkomne at blive, hvis de i øvrigt har evnet at tilpasse sig, blandt andet ved at kunne forsørge sig selv.

Den nye udlændinge- og -integrationsminister Mattias Tesfaye har på vegne af Socialdemokratiet indtil for nylig selv kæmpet for at gøre det stort set umuligt for flygtninge at blive. De borgerlige partier har sammen med S sidste sommer vedtaget en stramning, der hindrer flygtninge i at få opholdstilladelse, selvom de kan påvise to års fuld beskæftigelse.

Den stramning handlede om den såkaldte Tican-sag, hvor en somalisk flygtning fra Tican-slagteriet i Thisted ellers fik besked på at rejse hjem til Somalia. Manden tjener i øvrigt 442.000 kroner om året hos Tican, fordi han blandt andet tager mange nattevagter.

Nu har regeringens støttepartier så presset Frederiksen og Tesfaye til at fjerne den stramning igen. Især Dansk Folkeparti råber op om klart løftebrud. Det kan man sådan set godt sige. Omvendt bør man nok lige huske proportionerne. Det her åbner ikke for en ladeport af indvandring.

I perioden 2010-2015 ankom godt 25.000 flygtninge til Danmark. Af dem opfyldte i 2018 ifølge Jyllands-Posten blot 768 reglen om at kunne blive varigt med baggrund i fuld og ordinært lønnet beskæftigelse i mindst to år. Det er såre fornuftigt at sige varigt ja tak til denne meget afgrænsede gruppe af flygtninge.

Og det er godt, at regeringens støttepartier banker noget fornuft ind i det gamle socialdemokrati igen.

kommentar
deling del

Skriv et svar