Single Daily
af

Niels Ole Krogh

Leder: Indtag den 
talerstol

Den, der lever stille, lever godt, lyder et ordsprog. Det er et standpunkt, man kan indtage som privatperson. Ikke som et parti, der vil tages alvorligt.

Er der overhovedet noget, der taler for, at et parti skal undlade at indtage en talerstol, der byder sig til? I hvert fald ikke når det gælder den vægtigste i det tyske demokrati.

SSWs ledelse anbefaler medlemmerne, at partiet efter 66 års fravær igen skal forsøge at få et mandat i Forbundsdagen. Det kan næsten synes paradoksalt og bekymrende defensivt, når demokrater og partimedlemmer fraråder opstillingen, for det er vel hele hensigten med et parti at søge politisk indflydelse?

Der er åbenlyse fordele ved, at det frisiske, det danske mindretal og landsdelen Sydslesvig får en stemme i Forbundsdagen, men det er først og fremmest en pligt, der bør udløse et markant ja til ledelsens forslag. En pligt til, hvor det er muligt, at fremføre partiets politik, hvis fundament er skandinaviske værdier om frisind, rummelighed, menneskerettigheder og lighed.

Hvad kan ét mandat bevirke blandt Forbundsdagens mere end 600 folkevalgte, vil et legitimt spørgsmål lyde. Meget, hvis den rette vælges. Først og fremmest vil ikke kun det danske og det frisiske mindretal få en stemme i hovedstaden.

Det vil også Tysklands to andre anerkendte mindretal. Landsdelen Sydslesvig vil få gavn af mandatet gennem partiets kontinuerlige arbejde for at løfte udkantsområder og sætte fokus på de udfordringer, Sydslesvig deler med mange andre.

Rent økonomisk er det også åbenlyst, at mindretallene, landsdelen og grænseregionen ofte glemmes i Berlin. Ved at sidde med ved bordet ikke mindst i en række centrale udvalg, men også ved at lobbye på rette tid og sted, bør de gode argumenter kunne veksles til kontant støtte.

SSW vil ikke være nogen enmandshær i Berlin, men vil blive bakket op af et team af videnskabelige medarbejdere og selvfølgelig stå i tæt kontakt med landsledelsen. Også på den måde vil Berlin-gruppen være en kærkommen mulighed for at give unge sydslesvigere og frisere med ambitioner og politisk tæft et springbræt til gavn for dem selv og mindretallene.

De forsigtige vil hævde, at SSW påkalder sig unødig stor opmærksomhed og risikerer at blive voldsomt upopulær, hvis og når mandatet inddrages i politiske forslag, der er omstridte i hele Tyskland. Men det er nu en gang politikkens væsen.

Søg indflydelse, tag ansvar. Vi er borgere med samme rettigheder og pligter som alle andre i republikken. Den, der lever stille, lever godt, lyder et ordsprog. Det er et standpunkt, man kan indtage som privatperson. Ikke som et parti, der vil tages alvorligt.

 

kommentar
deling del

Skriv et svar