Single Daily
af

Jørgen Møllekær

Leder: Hvornår normaliseres grænsekontrollen?

Blev køerne for lange, ville man gå over til stikprøvekontrol. Virkeligheden er en anden.

Forhåbningerne var store, da vi den 15. juni her i grænselandet blev lovet normalisering og genåbning af grænser. At både mindre- og flertalsborgere her fra Sydslesvig og Slesvig-Holsten igen kunne køre til Danmark uden krav om opholdets længde eller uden former for at skulle motivere årsagen til en køretur nordpå er en genvundet frihed, vi fortsat er meget glade for.

Men: Både stats- og justitsministeren har op til den 15. juni stillet i udsigt, at forholdene skulle normaliseres. Og som vi skrev i avisen onsdag, så medfører måden Danmark har valgt at genåbne sin grænse på, at vi står rigtig meget i kø.

Betyder det så meget, om det i stedet for fire-fem minutter tager op til 20-30 minutter at komme over? For den, der kun skal over en gang imellem og blot er på hyggetur, er det givetvis til at leve med. Men for alle andre, der jævnligt eller endda dagligt skal over for at passe et gøremål, er den danske grænsekontrol et desværre stigende irritationsmoment.

Og den står i skærende kontrast til den tyske kontrol.

For mens man holder i køen, kan man spekulere over, hvordan det i et EU-samarbejde og mellem to Schengen-lande kan være, at der skal være så stor forskel. De tyske betjente forsvandt sammen med deres midlertidige skurvogne endda inden den 15. juni.

Dansk politi var især den 15. juni meget offensive ved udadtil at kommunikere, at man ville fare med lempe. Blev køerne for lange, ville man gå over til stikprøvekontrol fremfor at kontrollere hver enkelt bil. Virkeligheden er en anden.

Som rigtig mange indlæg på vores Facebook-side også vidner om, så rammes mange af den langsommelige danske kontrol. Det er også helt tydeligt for os lokale, at det danske politi ved grænsestregen i Kruså og Padborg ikke er opmærksomme på, om køen er uacceptabel lang.

Det er en temmelig frustrerende oplevelse at have stået stille i 20-30 minutter for så blot at kunne iagttage, at de fleste ikke kontrolleres. Hvorfor sidder betjenten i sit lille bur, så alle er nødt til at stoppe op? Det er kø-dannende i sig selv.

Hvorfor – især nu i det gode vejr – står den gode mand m/k ikke synlig udenfor ved vejbanen og sørger for, at vinke flere hurtigere igennem.

Derudover mangler vi stadig også at få svar på, hvorfor de små overgange fortsat skal være lukkede. Det er rigtigt, at vi stadig skal være meget varsomme med, at denne pandemi ikke igen blusser op. Men gør grænsekontrol og krav om seks dages overnatninger nogen forskel overhovedet?

Når smitten breder sig i små lommer i Gütersloh eller i Hjørring, har det intet at gøre med, om vi hurtigt eller langsomt krydser en landegrænse. Hvornår mon den erkendelse vil brede sig?

kommentar
deling del

Skriv et svar