Single Daily
af

Jørgen Møllekær

Leder: En historisk tale på Dybbøl Banke

Tiden var moden til at tale tysk på Dybbøl

Statsminister Mette Frederiksen holdt en set herfra temmelig overraskende tale mandag aften ved Skanse 4 på Dybbøl Banke. DR1 sendte live på denne genforeningaften. I coronatider, hvor vi ikke kan mødes så mange på 100-årsdagen for, at Sønderjylland blev leveret tilbage til Danmark, skal vi være glade for, at tv er opfundet. For det første, fordi hele Danmark dermed blandt andet kunne opleve Michael Falch, Jacob Dinesen og Rikke Thomsen, der med hver deres sønderjyske baggrund sang for hele Danmark. Det var både smukt at høre og at se på en aften med fuld sol over Dybbøl og Sønderborg Bugt og Vemmingbund.

I det timelange program holdt statsministeren en tv-tale på under seks minutter. En kraftfuld tale. Vi alle ved, at en statsminister ikke har tid til selv skrive sine taler, men hun bestemmer helt selv, hvilke budskaber hun vil sende. Fra mange var der nok en forventning om, at talen primært ville fejre den sønderjyske genforening. Men statsministeren gjorde i virkeligheden noget andet.

Hun fokuserede næsten fra starten af sin tale bredt på grænselandet. Om det at kæmpe for sin ret og at insistere på at være dansk på trods. Og så frem til i dag, hvor danske og tyske skoler trives ved siden af hinanden. Og hvor de unge mennesker i Sønderjylland og Sydslesvig ikke mindst har en stærk identitet, som andre i resten af landet måske nok kunne lære noget af. Om at være den, man er, og samtidig rumme de andre, som statsministeren formulerede det.

Mette Frederiksen benyttede også lejligheden til over for hele Danmark at forny løftet til Sydslesvig. »I er ikke blevet glemt, og I skal ikke blive glemt«. Og så var det, at statsministeren sagde fem ord, som burde gå direkte ind i samfundsfagsundervisningen på de danske skoler. Direkte henvendt til det tyske mindretal i Sønderjylland og vel at mærke stående på Dybbøl Banke valgte Mette Frederiksen at tale tysk. Sætningen »Auch Ihr gehört zu Dänemark« var i al sin enkelhed historisk. At en dansk statsminister på lige præcis denne dag vælger at tale tysk på Dybbøl Banke, er de stærkeste fem ord, der længe er hørt om det dansk-tyske forhold.

Statsministeren sendte et utvetydigt signal til alle om, at det tyske også hører til Danmark. Det må have vakt glæde i det tyske mindretal. Herfra vil vi endda tillade os at tolke budskabet endnu bredere. For når man tænker på, hvor mange diskussioner det udløste, da tyske soldater for år tilbage begyndte at deltage i Dybbøldagen, så er udsagnet »Auch ihr gehört zu Dänemark« at gå et skridt videre. Tiden var moden til at tale tysk på Dybbøl. Stærkt set, statsminister.

kommentar
deling del

Skriv et svar