Single Daily
af

Raning Krueger

Leder: Hiinj tid for din kritiik, 
liiwe Bahne Bahnsen

Er glasset nu halvt fyldt eller halv- tomt:

Spørgsmålet gælder traditionelt også for den status, frisisk sprog og kultur har på de danske skoler i Sydslesvig, her især i Nordfrisland. Efter sprogdebatter og vedtagelsen af friser- og skoleloven i landdagen har Dansk Skoleforening for Sydslesvig efter forskellige møder udvidet tilbuddene om frisisk-undervisning i danske børnehaver og skoler i Nordfrisland. Der er blevet fyldt på i glassene – og godt sådan!

I 60 år har friserne ønsket mere og helst obligatorisk undervisning i frisisk på de danske skoler i Nordfrisland, som friserne helst så drevet som en slags hjemstavnsskoler. Selv om de ikke er danskere, går friserne i de danske skoler i Sydslesvig, fordi det for dem er det bedste valg. Men de ønsker at blive betragtet som frisere og dermed også at blive undervist i deres sprog og kultur. Det er i dag kun muligt i Risum og til dels i Bredsted og på Sild samt i forsøgsordninger i Tønning og Husum.

Læs også: »Frisisk sprog er på intensiv-afdelingen«

Formanden for Friisk Foriining, Bahne Bahnsen, har aldrig lagt skjul på, at han stadig føler sig ignoreret af Skoleforeningen og af danskerne som sådan. Han henviser til, at der undervises i frisisk i 17 børnehaver og på 12 offentlige tyske skoler i Nordfrisland, og at de danske skoler på det område er ved at blive overhalet af de tyske skoler.

Bahne Bahnsen henviser gerne til, at det ifølge Skoleforeningens vedtægter er foreningens opgave at »drive dansk pædagogisk virksomhed for det danske mindretal i Sydslesvig og for de med mindretallet samarbejdende frisere«.

Formanden for Friisk Foriining kritiserede Skoleforeningen i et læserbrev i torsdagens udgave af Flensborg Avis, for at forsømme »at implementere det frisiske i Nordfrisland.« Han påstod ligeledes at »danskerne er verdensmestre i fortrængning af andre kulturer - herunder den frisiske.« (Foto: Lars Salomonsen)

Formanden for Friisk Foriining kritiserede Skoleforeningen i et læserbrev i torsdagens udgave af Flensborg Avis, for at forsømme »at implementere det frisiske i Nordfrisland.« Han påstod ligeledes at »danskerne er verdensmestre i fortrængning af andre kulturer – herunder den frisiske.« (Foto: Lars Salomonsen)

Den aktuelle debat bør tolkes positivt

Mens der på de tyske skoler er krav om mindst 12 elever, før der kan oprettes undervisningshold i frisisk eller for den sags skyld dansk, har Skoleforeningen besluttet, at der på de danske skoler kun skal være seks elever for at oprette et hold med frisiskundervisning. Skoleforeningen har i de seneste år været mere åben over for friserne og deres ønsker. Desuden har Skoleforeningens formand, Udo Jessen, tidligere henvist til en gældende beslutning i Styrelsen om, hvordan man principielt vil håndtere frisiskundervisningen på de danske skoler på vestkysten og de to sydslesvigske gymnasiale overbygninger.

Den aktuelle debat om mere frisisk mindretalshistorie i Skoleforeningens nye læseplaner bør vel tolkes positivt. Det gør da også frisernes repræsentant i Skoleforeningens styrelse, Anne Kristiene Hahn. Hun kan ikke genkende kritikken fra Bahne Bahnsen og Thede Boysen. Og hun henviser til den »gode proces i Styrelsen«, hvor man arbejder på at tænke frisisk med ind i alle fagene, så eleverne i de danske skoler også uden for frisernes kerneområder fremover lærer noget om den frisiske befolkning.

Der tænkes i nye baner, hvor det ikke kun handler om sprogpolitik i den nordfrisiske del af Sydslesvig. Der er mere fokus på den frisiske bevidsthed, så alle i landsdelen får lært noget om den frisiske befolkning, forklarer Anne Hahn og roser samarbejdet med Skoleforeningen.

Områdechef Eberhard von Oettingen erkender, at frisisk måske har været lidt underdrejet før, men at der nu findes en frisisk sparringsgruppe og møder, som arbejder på mere frisisk i de nye læreplaner. Skoleforeningen bevæger sig i rigtig retning. Det må(tte) der kæmpes for. Vi er en del dansksindede, som godt kan følge frisernes generelle utilfredshed. Det er dog absolut dårlig timing at svinge dansker-køllen netop i en situation, hvor det ser ud til at gå fremad for friserne i Sydslesvig.

 

kommentar
deling del

Skriv et svar