Single Daily
af

Niels Ole Krogh

Leder: Held og lykke 
til forkvinden

Det bliver op ad bakke for Flensborgs nye forkvinde for ligestillingsudvalget, SSW-eren Karin Haug, der er borgerligt medlem af byrådet. Udvalget har ikke de store midler at gøre godt med og heller ingen magt til at kunne beslutte noget med en mærkbar konsekvens. Men Karin Haug har sine meningers mod og vil med garanti gøre sit til at gøde jorden for beslutninger, der skal gøre afstanden mellem mand og kvinde mindre.

Det er stort set
kun et splitsekund siden, at kvinderne fik stemmeret. På den tid, starten af det 20. århundrede, var der stor modstand mod initiativet blandt kvinder. Det der med beslutninger uden for hjemmet skulle mændene tage sig af, var et fremherskende synspunkt.

Faktum er, at vi i dag stadig slås med mænd og kvinders stereotyper af hinanden. Kvinder er fortsat underrepræsenteret overalt, hvor beslutninger træffes – hvis der ses bort fra ganske få områder såsom skole- og daginstitutionsområdet. Det er i grunden forståeligt nok, for – undskyld lommefilosofien – mænd er udstyret med et vågent jagt- og konkurrenceinstinkt. Set i et satellitperspektiv var det i nogle hundrede tusinde år hankønnets opgave at skaffe føden, mens kvinderne havde opgaver i hjemmet.

Den rollefordeling passer ikke ind i velfærdssamfundet. Kvinderne skal ikke forvente at få den store hjælp i kampen om ligestilling fra mændenes side – selv om der er tegn på et holdningsskifte i visse samfundslag. Karin Haug har fuldkommen ret i, at det er mændene, der skal afgive magt og positioner, men der skal klare ord og strategier til, og der skal kæmpes fra hus til hus. Det er ikke gjort med velvalgte ord over for eksempelvis virksomhederne i Flensborg, som formanden nævner.

Der er høje lønninger
og magtpositioner på spil. Så ét er søndagstaler, et andet er rent faktisk at få rykket på balancen.

En nok så vigtig grund til at få flere kvinder i ledende positioner er, at man kan gøre sig håb om, at de tager kvindelige værdier med sig og dermed til en vis grad afvæbner den konkurrencekultur, der hersker mellem mænd. Om det vil lykkes, er en anden sag, for strukturerne i det offentlige og det private er skabt af mænd. Derfor: Skal forandringerne lykkes, skal det gå hånd i hånd med lovændringer og i en periode gerne positiv særbehandling i kvindernes favør.

Karin Haug: Foto: Sven Geissler.

Karin Haug: Foto: Sven Geissler.

kommentar
deling del

Skriv et svar