Single Daily
af

Jørgen Møllekær

Leder: Havnens fremtid

Skulle vi ikke tage og gøre det endnu flottere for de mange, også selvom det bliver på bekostning af de få?
Skulle vi ikke tage og gøre det endnu flottere for de mange, også selvom det bliver på bekostning af de få?

Det var meget store visioner for Flensborgs samlede havnemiljø, der blev luftet onsdag aften. Flensborgs overborgmester Simone Lange (SPD) fremlagde en vision, der løber op i svimlende 70 millioner euro. Planen vil på 15 år omkalfatre den visuelt hensygnende østside af havnen: I stedet vil der komme kreativt tænkte nye by-rum til kultur og fritid samt ikke mindst mulighed for over 1000 nye boliger. Til gengæld skal erhvervshavnen ikke lukke, men flytte over på vestsiden, hvor pladsen er mere trang.

Om kun fire uger skal byrådet stemme ja eller nej. Diskussionerne vil blive intense, og det skal de også være. For gennemføres den nye havne-vision, er der vitterligt tale om en »Jahrhundert-Vision«, et projekt der vil forandre Flensborgs absolut mest centrale og meste frekventerede byrum for altid.

Lad det være sagt herfra med det samme: Stem ja til visionen. Det giver meget mere mening i en så tætbeboet by som Flensborg at skabe nye by-oplevelsesrum fremfor for enhver pris at fastholde en erhvervshavn, der i det samlede regnestykke – med al respekt for de berørte virksomheder – også samfundsøkonomisk betyder mindre for by og borgere end i gamle dage. I forhold til de tidligere diskussioner, hvor erhvervshavnen skulle lukkes helt, så prøver denne nye vision at sammentænke de mange forskellige behov og ønsker. Den erhvervsrelaterede del skal flytte over på vestssiden.

Kritikerne onsdag aften har helt ret, når de bemærker, at en forkortet kajplads vil give udfordringer for skibes anløb. Ligesom læsning og losning af især grus medfører betydelige støjgener. Det vil formentlig kunne mærkes hos indbyggerne i boligkvartererne tættest på Stadtwerke og Nystaden. Dertil er blot at sige, at området i forvejen er blandet bolig og erhverv. Stadtwerke, værftet og FFG er i forvejen alle sammen virksomheder, der larmer.

Fastholdelsen af den nuværende erhvervshavn ville stå politisk stærkere, hvis den så i det mindste gav overskud. Det gør den ikke: Ifølge det oplyste onsdag aften koster erhvervshavnen Flensborg Kommune, når man regner de samlede effekter sammen, 1,3 millioner euro årligt. Den nye vision derimod fører til et bidrag til Flensborgs slunkne kommunekasse på 2,4 millioner euro. Det er regnestykker, man givetvis kan udfordre. Det væsentlige er imidlertid, hvilken samlet vision Flensborgs politikere har for vores sublime og stærkt beundrede maritime miljø i Flensborg. Skulle vi ikke tage og gøre det endnu flottere for de mange – også selvom det bliver på bekostning af de få? Tænk stort og langsigtet.

kommentar
deling del

Skriv et svar