Single Daily
af

Jørgen Møllekær

Leder: Habiliteten i Sydslesvig

Når nu habiliteten gås efter, bør alle også selvkritisk se på en anden øm tå.
Jørgen Møllekær

Det er en interessant melding, der kom fra SSFs hovedstyrelsemøde på Risum Skole/Risem Schölj tirsdag aften.

I kølvandet på landboforenings-sagen er der kommet spot på habilitet og lønniveauer andre steder i Sydslesvig. Lad os starte med habiliteten. Ethvert velfungerende samfund sørger for mekanismer, der meget gerne skulle forhindre kritisable tilstande. Landboforeningen kom alt for langt ud på overdrevet i forhold til, hvem der blev ansat, og hvilke aflønninger der blev kutyme. Det har afstedkommet, at flere revisorer nu efterkommer deres pligt til at gå kritisk til værks rundt omkring i de sydslesvigske organisationer.

SdU indførte hurtigt habilitetsregler, og nu følger SSF så efter med et skriftligt regelsæt. Vi rammer en øm tå her. For målt med »normalsamfundets« briller, så har mindretallet den klare udfordring, at for få ildsjæle går igen flere steder. Vi er nu engang ikke flere, end vi er, og hvad det frivillige arbejde angår, så vil en fuldstændig efterlevelse af almindelig habilitet få konsekvenser. Derfor var det også såre naturligt, at udspillet især førte til debat om det frivillige arbejde.

Hvis de nye regler omsættes som foreslået, vil det altså eksempelvis betyde, at hun ikke kan sidde i hovedstyrelsen, hvis han sidder i en amtsstyrelse. Og hvad med dem, der er frivillige i flere af vore organisationer. Det er dem, vi jævnthen betegner som ildsjæle. Og som også vores foreningsliv er dybt afhængige af. Det er et tveægget sværd. Vi skal passe på med ikke at blive for rigide i korrekthedens navn. På den anden side har vi som alle andre en pligt til at indrette os på forsvarlige måder. For vi har for mange angrebsflader. Som for eksempel da SSF og SSW sidste efterår angreb Skoleforeningens udspil omkring mulige skolelukninger. Dér kunne man ikke helt slippe den tanke, om nogle af de ansatte i Skoleforeningen var sig fuldt bevidst om ikke at blande ansættelse sammen med deres politiske holdninger i SSF eller SSW.

Helt grundlæggende bør denne debat hilses velkommen. Og når nu habiliteten gås efter, bør alle også selvkritisk se på en anden øm tå. Hvornår får vi en debat om løn- og aftaleforskellene i mindretallet på tværs af organisationerne? I en tid, da alle er udfordret på økonomi, kunne et opgør om ulogiske og utidssvarende uligheder anno 2019 være ganske befriende. For ikke at sige at være gavnligt. Åbenhed om svære emner er pr. definition altid en styrke.

Læs forsideartiklen om inhabilitet her 

kommentar
deling del

Skriv et svar