Single Daily
af

Jørgen Møllekær

Leder: Hårdt slag – ikke kun for Rendsborg

Den CDU-ledede regering i Kiel har indtil videre ikke leveret varen.
Jørgen Møllekær

500 industri-arbejdspladser i Sydslesvig er pist borte.

Det er et hårdt slag ikke kun for Rendsborg-Bydelsdorf-området, men for hele det nordlige Slesvig-Holsten, at vindmølle-virksomheden Senvion nu nærmest lukker. Godt nok har et Siemens-datterselskab frem til torsdag i næste uge til at fortælle, hvilke dele Siemens ønsker at føre videre. 500 arbejdspladser i afdelingen i Hamborg er derfor fortsat uafklarede, mens det ser sort ud for Rendsborg og Bremen, hvor 200 medarbejdere producerer vindmølleturbiner.

Senvion har været i betalingsstandsning siden foråret, og alle forsøg på samlet at sælge virksomheden er altså nu kuldsejlet. Mandag kom det frem, at Siemens har fået en eksklusivret til at plukke de bedste dele.

For lokalområdet i det sydligste af Sydslesvig er denne nyhed en kæmpe bet. 500 familier rammes, men jo langt mere end det. En lang række lokale underleverandører mister en stor kunde, og lokalområdet kommer til at miste omsætning og skatteindtægter. Senvion har på grund af års underskud i forvejen ikke betalt selskabsskat, så også det offentlige får et nu endnu større hul i kassen. Læg dertil, at kommunen og Rendsborg-Egernførde Amt for blot få år siden betalte halvdelen af de tilpasninger i havnen i Rendsborg, som var nødvendige for overhovedet at tiltrække Senvion. Møllerne udskibes via Kielerkanalen. Denne offentlige havneinvestering på 13 millioner euro (små 100 millioner kroner) har bestemt ikke forrentet sig som ønsket.

Læg dertil, som vi skrev forleden, en lang række underleverandører fra Danmark, der også må se langt efter at få deres tilgodehavender indfriet. Det er dybest set bizart, at en aktør inden for en af de brancher med størst fremgang nu må give op. Midt i en klimaomstilling skulle man mene, at netop en vindmølle-producent burde kunne køre solide årlige overskud hjem. Enhver virksomhed skal altid kunne håndtere op- og nedture. Men det er lettere sagt end gjort i en branche, hvor investeringer er afsindigt store, og forrentningen kræver gode tidshorisonter.

Og her kommer den fodslæbende tysk energipolitik ikke Senvion til hjælp. For selv om alle taler om alt det, som de vil gøre for at fremme alternative energiformer, så er virkeligheden en anden. Den CDU-ledede regering i Kiel har indtil videre ikke leveret varen i form af en stabil udvikling på området. Tværtimod er der også på dette område masser af bremseklodser i form af dårlig offentlig planlægning og langsommelige tilladelses-procedurer, som altså er med til at kvæle en ellers lovende virksomhed.

kommentar
deling del

Skriv et svar