Single Daily
af

Jørgen Møllekær

Leder: Grænser for samarbejdet

De vil hinanden, de tre borgmestre fra Sønderborg, Aabenraa og Flensborg.
Jørgen Møllekær

Den gode kemi var mere end tydelig, da grænselandsaviserne fik samlet de travle herrer og den dame. For at diskutere med og tildels mod hinanden om, hvordan det egentlig går med det grænseoverskridende samarbejde.

Den gode nyhed først: Samarbejdet – også mellem de tre kommuner – eksisterer fortsat. Den såkaldte grænsetrekant, som Flensborgs tidligere SSW-overborgmester Simon Faber fik sat i søen, mødtes så sent som for fjorten dage siden med en konkret dagsorden. Det møde handlede dels om et nyt have-festival-projekt (Læs mere om det her). Og andre mindre emner, som for eksempel et fortsat bedre samarbejde om busruterne på tværs af grænsen.

Man kunne spørge: Er der virkelig ikke større potentialer i grænselandet end at bruge kostbar mødetid på fortsat bus-optimering? For det blev tydeligvis også konklusionen på halvanden times rundbords-samtale: Borgmestre, der har mange andre driftsopgaver derhjemme udover det grænseoverskridende samarbejde, foretrækker flere små realiserbare fremskridt fremfor at kaste sig ud i større satsninger. Med fare for ikke at komme nogen vegne.

Ideer til fyrtårnsprojekter er der for tiden – desværre – ingen af. Den fælles dansk-tyske grænsebanegård i Sporskifte var der eksempelvis ikke flertal for i Flensborg. Den og andre kuldsejlede projekter viser, at man på begge sider af grænsen fortsat ikke er klar til at tage skridtet fuldt ud.

En ide om i fællesskab at optræde, der hvor det er relevant, som en samlet Flensborg-Fjord-region, vakte overvejende modstand hos især de to danske borgmestre. Flensborgs Simone Lange vil i princippet gerne gå skridtet videre. Men ingen af de tre kommuner agter selv at afsætte faste budgetter til den fælles udvikling.

Men måske kan Flensborgs kommende rådmand, Sønderborgs viceborgmester Stephan Kleinschmidt fra Slesvigsk Parti, få skubbet noget mere i gang. Som Aabenraas Thomas Andresen fik sagt det i interviewet, er de to mindretal dygtige til at markere sig også i flertalssammenhænge. Vi fortsætter brobygningen.

Læs også: Det er de små skridt, der tæller

Borgmestrene fra byerne Sønderborg Erik Lauritzen, Aabenraa Thomas Andresen og Flensborg Simone Lange var samlet i Wassersleben til et interview med JV, SHZ, DN og Fla.
(Foto: Martin Ziemer)

kommentar
deling del

Skriv et svar