Single Daily
af

Niels Ole Krogh

Leder: Grænselandets Columbus-æg

Fjern den mentale grænse og lad grænsebommen gå op for et reelt grænseoverskridende havnesamarbejde med perspektiv.
Niels Ole Krogh

Den kommunalt ejede Aabenraa Havn har netop købt endnu en stor luns af Ensted Bulk Terminal. Dermed råder kommunen ikke kun over havnen tæt på centrum, men også over imponerende 32 hektar ved Ensted, der har en ønskebeliggenhed for enhver by, der vil fremtidssikre noget så essentielt som infrastrukturen fra kaj til land. Flensborg har i forvejen et – om ikke prangende – så dog et samarbejde med Aabenraa og Sønderborg Kommuner. Den såkaldte trekant blev lanceret for cirka et årti siden, og siden er der stort set ikke sket en disse. Det er blevet til søndagstaler om, at de tre købstæder hver byder ind med det, de er gode til. Og hvad er de gode til i Aabenraa: Havnedrift. Og hvad er de ikke ret gode til i Flensborg: Havnedrift.

Det er der gode grunde til. Aabenraa Havn er langt dybere og dermed langt mere fremkommelig for store, tungt lastede skibe. Flensborgs havn kan sammenfattes til fire områder: Foderstoffer, råstoffer, skibe og turisme. Desuden er der den afgørende forskel på de to nabohavne, at Aabenraa Havn med udvidelse af havnen ved Ensted nu råder over store arealer udenfor byen, mens al trafik i Flensborg havn går gennem byen. Det larmer, det støver, det forurener, det forsinker den øvrige trafik.

I Flensborg er byen delt op i to – både politisk set og havnemæssigt set. Der er den vestlige havn, der rummer de største virksomheder. Og der er den østlige havn, som tager mod især grus, sand og foderstoffer. De politiske partier er uenige om fremtiden. Et flertal ønsker at rykke den tunge trafik fra den østlige til den vestlige kajkant, mens især SSW især tager ordet »bevar« i sin mund. For det danske parti er havnetrafik med til at skabe en levende by. Partiet er modstander af flertallets ide om, at den østlige havn skal forlægges til vest for at give plads til hundredvis af nye boliger parret med områder, der også er interessante for byens stigende (sejlbåds)turisme. For tiden er der en rapport på vej, der angiveligt vil afsløre, at det bliver meget dyrere end forventet at realisere ønsket om at flytte havnen. Sker det, vil det også have den konsekvens, at befolkningen i den nordvestlige bydel vil blive udsat for langt mere tung trafik.

Columbus-ægget er at betragte Aabenraa Havn som Flensborgs havn. Det vil ganske vist betyde lidt mere kørsel mellem Aabenraa og Flensborg, men det afbødes af, at motorvejen ligger tæt på Ensted, og tidsmæssigt er der heller ikke den store forskel, når den bymæssige trafik undgås. Fjern den mentale grænse og lad grænsebommen gå op for et reelt grænseoverskridende havnesamarbejde med perspektiv.

kommentar
deling del

Skriv et svar