Single Daily
af

Jørgen Møllekær

Leder: Godt signal til landbruget

Det er svært at forestille sig den unge landmand, der ikke vil vælge økologien til.
Det er svært at forestille sig den unge landmand, der ikke vil vælge økologien til.

Hvis man nu hang fast i gamle fordomme, så ville man ikke have forventet, at en Venstre-landbrugsminister ville give milliard-støtte for at få flere landmænd til at omstille til økologisk drift.
Man kunne også omvendt sige, at de tider, hvor miljørigtighed var forbeholdt den politiske venstrefløj, for længst bør placeres i historiske skrifter.

Familien Danmark har taget miljørigtige fødevarer til sig i en grad de senere år, så danskere i dag er de forbrugere i verden, der køber flest madvarer med det røde Ø-mærke. 10,5 procent af det, vi putter i munden, er nu økologisk, og andelen stiger betydeligt år for år. Derfor er det også særdeles fremsynet af den danske regering at skubbe på denne udvikling. 1,1 milliarder kroner afsættes der i 2018 og 2019 for at hjælpe endnu flere landmænd til at gå fra konventionelt til økologisk drift. For omstillingen koster betydelige driftstab for den enkelte landmand. Udover at fremme udbredelsen af flere sprøjtefri madvarer, har omstillingen også en anden positiv effekt. Økologi skaber ny vækst og dermed nye jobs i landområder, hvor der er længere mellem arbejdspladserne.

Er målet så 100 procent
økologisk landbrug i Danmark? Set ud fra et økonomisk perspektiv må svaret være entydigt ja. For potentialet i eksport af økovarer er tilsyneladende også umætteligt. Det store tyske marked aftager 39 procent af de danske øko-produkter ud af en samlet økologisk eksport på blot 2,4 milliarder. Læg dertil en voksende middelklasse i et land som Kina, og så har du ingredienserne til et nyt eksporteventyr, der er uanet stort. Samtidig skal vi passe på med ikke at lægge konventionelt landbrug for had. Landbrugssektoren er en mangefacetteret afgørende vigtig producent med stor betydning for nationaløkonomien. Det skal vi ikke bare sådan smide over bord. Der vil i en lang årrække fremover være brug for begge former for landbrugsdrift. I en ideel verden går trenden dog helt klart henimod et fortsat stigende fokus på økologi. Når det så ovenikøbet kan kombineres med betydeligt økonomisk potentiale, er det svært at forestille sig den unge landmand, som skal træffe et livs-valg, der ikke vil vælge økologien til. Det er snusfornuftigt på så mange måder, at den igangværende omstilling er svær at argumentere imod.

kommentar
deling del

Skriv et svar