Single Daily
af

Raning Krueger

Leder: Godt med øget åbenhed om diæter og bijob i landdagen

Gode diæter og bijob for fuldtidspolitikere er ikke noget odiøst. Men det kræver information og åbenhed, så vælgerne ved, hvem de har stemt på.
Gode diæter og bijob for fuldtidspolitikere er ikke noget odiøst. Men det kræver information og åbenhed, så vælgerne ved, hvem de har stemt på.

Bijob for fuldtidspolitikere er ikke i sig selv odiøse – men de kræver informationer og åbenhed, så vælgerne ved, hvem de har stemt på. Politikere får ikke blot diæter for deres arbejde i landdagen, som bør være et fuldtidsarbejde. Flere af dem har også andre gøremål og indtægter, som der fremover skal herske åbenhed omkring. Det har længe været et krav inden for og uden for parlamenterne.

Efter flere års debat er landdagen i Kiel endelig klar med et lovforslag, som inden forrige landdagsvalg blev drøftet og vedtaget med stemmerne fra de daværende regeringspartierne SPD, De Grønne, Sydslesvigsk Vælgerforening (SSW) samt CDU. Oprindeligt var det Piratpartiet, der pressede på for at få en ordning med øget åbenhed, siden har især De Grønne taget affære som regeringsparti og allerede frivilligt offentliggjort deres aktiviteter, arbejdsforhold og eventuelle biindtægter.

I Berlin er politikere derimod ved at spilde resten af troværdigheden. Eller bør vi måske tolke positivt, at partierne ikke kan blive enige om at danne regering, men at de i stor enighed forhandler lystigt og resultatorienteret om en forhøjelse af diæter, som politikernes løn lidt misvisende kaldes.

Det var CDU/CSU, SPD og FDP – det »liberale spareparti«, som fremkom med et fælles forslag: Diæterne skal stige trinvis i de kommende fire år – tilpasset den almindelige lønudvikling. Partierne er desuden enige om, at diætforhøjelserne også fremover bør ske automatisk, så de folkevalgte slipper for hver gang at møde modvilje hos borgerne over årlige debatter og afstemninger over diæter fra politikere, som bl.a. står for sociale nedskæringer såsom Hartz IV-reformer. Selvbetjening eller ej. Det er sikkert mere bekvemt for politikerne – men næppe for skatteyderne. Dertil kommer, at forbundsdagen fremover vil præsentere sig med 709 mandater, 79 flere end nu. Den slags konsekvens, beslutsomhed og handledygtighed kunne vælgerne sikkert også godt tænke sig at opleve under regeringsforhandlingerne i Berlin.

Når det gælder biindtægter, ser sagen måske en lille smule anderledes ud. Her har politikere fra flere partier betænkeligheder ved, at gennemsigtigheden eventuelt vil stille politikere under generel mistanke om, at de smider om sig med penge og er grådige efter flere indtægter. Men politikere har også krav på privatsfære, fremhævede SSWs Lars Harms ganske rimeligt, og stemte alligevel for forslaget.

Ikke alle folkevalgte er så arrogante eller frække som FDPs Wolfgang Kubicki, som nu hærger verbalt i Forbundsdagen. SPDs tidligere mangeårige landdagsmand fra Rendsborg, Günther Neugebauer, havde for vane hvert år at komme med en forespørgsel i landdagen om antallet af millionærer i Slesvig-Holsten. Kubicki bidrog en gang til debatten ved at understrege: – Jeg har råd til tre Neugebauers.

kommentar
deling del

Skriv et svar