Single Daily
af

Niels Ole Krogh

Leder: Godt forslag om billigere billetter

Det giver god mening, når delstatsregeringen vil indføre en studenterbillet, der for under 200 euro årligt vil lade studerende pendle gennem Slesvig-Holsten og Hamborg. Det giver endnu bedre mening, når den faglige hovedorganisation DGB kræver, at tilbuddet om et billigt årskort til den kollektive trafik også kommer til at omfatte lærlinge og arbejdstagere. Forslaget vil gøre mindrebemidlede på arbejdsmarkedet mere fleksible. Det kan have den effekt, at det bliver lettere for virksomheder at rekruttere både lærlinge og uddannede. Og det bør ikke begrænses til især at have fokus på – som DGB og FDP anfører i dagens avis – whiskybæltet omkring Hamborg. Billige pendlerbilletter bør være en selvfølge for alle i hele delstaten. Det er lidt småpinligt for regeringen, at den kun fokuserer på studerende og glemmer de lavtlønnede lærlinge.

En meget vigtig sideeffekt ville være, at det i høj grad ville medvirke til at mindske udslippet af den klimaskadelige gas CO2. Der skal nemlig meget håndgribelige incitamenter til, hvis folk skal flyttes fra privatbilisme over i den kollektive trafik. Transport bidrager meget væsentligt til udslippet af CO2 – i 2015 stod transportsektoren for 18 procent af det samlede tyske udslip af klimagasser. Det er meget begrænset, hvad samfundet hidtil har gjort på området – langt mindre end eksempelvis indenfor opvarmning af boliger og fortrængning af CO2-tung fossil energi til fremstilling af elektricitet.

Samtidig er der en række vigtige sideeffekter ved med billige billetter at lokke pendlere over i den kollektive trafik. Det betyder et mindre behov for p-pladser i byerne og ikke mindst ved uddannelsesinstitutioner. P-pladser til biler og et åbenbart umætteligt behov for at fylde landskabet med asfalt lægger beslag på enorme arealer, der kan anvendes til andre mere grønne formål, der kan bidrage til en natur i bedre balance. Desuden vil et skifte til bus og tog mindske trafikkaosset især i myldretiderne, og det vil give færre udgifter til reparation af mennesker, der er kommet til skade i trafikken, og som plages af en række sygdomme, der har med udslippet af partikler fra biler at gøre.

Det gælder om at komme i gang i en fart med initiativer af den her kaliber, der som et af flere instrumenter kan være med til at gøre indhug i den CO2, der har voldsomt skadelig effekt på klodens liv.

kommentar
deling del

Skriv et svar