Single Daily
af

Jørgen Møllekær

Leder: En god nyhed fra Danmark

Fornuften er ved at finde indpas igen i Danmarks måde at optage nye statsborgere på.
Jørgen Møllekær

Flensborg Avis har i de seneste år flere gange beskrevet, hvordan sydslesvigere med fast bopæl i Danmark er kommet i klemme i det øjeblik, de har ønsket at blive danske statsborgere.

Den tidligere VLAK-regering med daværende integrationsminister Inger Støjbjerg som ansvarlig gjorde det stort set umuligt for sydslesvigere med tysk pas at kunne dokumentere et meget hårdt fortolket tilknytningskrav. I den rent digitale ansøgning skal man nemlig opgive samtlige udlandsophold 12 år tilbage. Har man altså besøgt sin gamle mor og far i Sydslesvig et antal weekender årligt igennem 12 år, skulle ethvert besøg anføres med præcise datoer. Da de færreste fører dagbog over den slags almindeligt forekommende familie-sammenkomster, vil det principielt dermed være strafbar dokumentforfalskning, såfremt man kom til at skrive forkert eller ufuldstændigt.

For et par måneder siden fortalte vi historien om Thomas Feddersen, der har boet 32 år i Danmark, blev student fra Duborg-Skolen i 1984 og i dag er sognepræst i nærheden af Roskilde. Man kan ikke bede en kirkebog-ansvarlig sognepræst om at komme til at huske forkert i en formel ansøgning om noget så essentielt som et dansk statsborgerskab. Fuld forståelse herfra, at sydslesvigeren Thomas Feddersen på den baggrund opgav at få det pas, som hans kone, børn og børnebørn besidder. Også selvom han har boet i Danmark siden 1987 og i en ti-årig periode som tysk statsborger endda blev betroet at have en ledende stilling i det danske personregister. Derfor skal der herfra lyde ros til, at det nye medlem i Sydslesvigudvalget, Karina Lorenzen Dehnhardt (SF), som medlem også af indfødsretsudvalget har rejst sagen overfor den nuværende minister på baggrund af artiklen i Flensborg Avis.

Også ros til den nuværende integrationsminister Mattias Tesfaye (S) for at rydde op i de her tosserier. Ingen kan være uenige i, at folk, der reelt er så meget i deres oprindelige hjemland, at de ikke har deres primære tilknytning i Danmark, ikke bør kunne få dansk pas. Men hvem finder dog i fulde alvor på, at folk skal dokumentere samtlige weekendophold i udlandet igennem 12 år? Beklageligvis stopper sagen ikke her. Venstres nye udlændingeordfører Morten Dahlin har kaldt ministeren i samråd om lempelsen. For hvad nu, hvis en person ni gange årligt tager til Islamabad. Ja, hvad nu hvis.

kommentar
deling del

Skriv et svar