Single Daily
af

Jørgen Møllekær

Leder: En god dag for ren luft i Kiel?

Vi risikerer, at problemet bare flyttes rundt i byen.

Domstolen i Slesvig pålagde torsdag byen Kiel hurtigst muligt at indføre kørselsforbud for ældre dieselbiler på den stærkt trafikerede firesporede Theodor-Heuss-Ring (B76) i Kiel. Miljøorganisationen Deutsche Umwelthilfe (DUH) betegnede dommernes afgørelse som  »en god dag for ren luft i Kiel«.

For det var nemlig DUH, der havde klaget over, at bystyret i Kiel ikke ville indføre kørselsforbuddet på den 350 meter lange strækning, som det er sket i andre tyske byer. Kiel er i stedet for i fuld gang med at indkøbe seks store store »støvsugere« (Absaug-Anlagen), som fra oktober skulle have opsuget den bilos-forurenede luft på strækningen. Kritikken har her lydt på, at det er ren symptombehandling at forsøge at rense luften på den måde.

De fleste af os er med på, at det altid er bedre at fjerne årsagerne til en samfundsmæssig udfordring. Der skal heller ikke herske tvivl om, at de mennesker, der bor i etageejendommene tæt på den omtalte motortrafikvej, har lige så meget krav på et sundt liv, som alle os andre, der har råd til at bo i villakvarterer med både ren luft og ingen trafikstøj.

Spørgsmålet, man alligevel må have lov at stille, er, om DUH ikke her har vundet en pyrrhussejr. Bystyret i Kiel overvejer at appellere torsdagens dom, så det sidste ord er muligvis ikke sagt endnu. For lokalpolitikernes problem er mere komplekst end som så. Motorringvejen i Kiel er hovedfærdselsåren over dem alle i Kiel for, at personbiler og lastbiler kan komme fra nord til syd. Hvis alle dieselbiler, der ikke har den nyeste euro 6 udstødningsstandard, forbydes på en kort delstrækning, hvad er så konsekvensen?

I andre byer med strækningsrelaterede forbud mod euro 1-5 dieselbiler er bøden på sølle 20-25 og for lastbiler 75 euro. De færreste vil nok skifte bilen til en nyere model af den grund. Dernæst risikerer vi, at problemet bare flyttes rundt i byen. Hvis alt for mange forlader B76 på den fremover forbudte strækning, flytter bil-osen med ind i andre boligkvarterer. Og med stærkt forøgede trafikproblemer i for små gader og den dermed stigende risiko for trafikuheld.

Juridisk set kan det godt være med den gældende lovgivning, at også Kiel skal indføre et sådant stræknings-forbud. Man skal bare ikke lige glemme, at det er næsten 100.000 biler, der dagligt kører frem og tilbage på Theodor-Heuss-Ring. Enhver kan regne ud, hvor skidt det ville være, hvis blot fem procent af denne gennemkørende trafik må finde nye veje.

kommentar
deling del

Skriv et svar