Single Daily
af

Jørgen Møllekær

Leder: Gælden stiger pr. indbygger

Den ny Jamaica-koalition skal til at levere løsninger. De gratis dage i opposition er ovre.
Den ny Jamaica-koalition skal til at levere løsninger. De gratis dage i opposition er ovre.

Det er rystende læsning om de slesvig-holstenske kommuners økonomiske tilstand, som vi kunne berette om torsdag.

Vi bor i et område, der skraber bunden. Kun kommunerne i det struktursvage Saarland har det værre. Et er, at resten af Tyskland aldrig vil kunne blive lige så rig som Bayern eller Baden-Württemberg. Langt værre er, at de slesvig-holstenske kommune målt pr. indbygger er mere forgældede end områder i det tidligere Østtyskland, som vi ellers i selvophøjet selvforståelse føler, at vi er bedre end.

Det er den meget anerkendte Bertelsmann Stiftung, der kommer med den kedelige nyhed i sin »Finanzreport 2017«. Det kommer ikke bag på mange, at Slesvig-Holsten har mange forgældede kommuner. Mere interessant og bekymrende er det, når Bertelsmann også i sine langtidsanalyser kan dokumentere, at det siden 2005 faktisk ikke er blevet bedre, men kun værre. Ikke siden 2008, lige før finanskrisen kom bragende, har de godt 1100 kommuner på vore breddegrader formået at skabe sorte tal på bundlinjen i de kommunale budgetter. Ser man isoleret på udviklingen fra 2015 til 2016, er underskuddene samlet set endda steget. Det i tid, hvor finanskrisen også i Slesvig-Holsten for længst er lagt bag os.

Dermed er det helt entydigt, at der er et grundlæggende og meget stort behov for en meget dyb reform. SH-kommunerne er dybt underfinansierede i forhold til deres aktivitetsniveau. Og sidstnævnte er bestemt ikke prangende. Albig-regeringen fik ikke gjort has med de helt grundlæggende strukturelle problemer i kommunernes økonomi. Til stor kritik fra den daværende opposition. Nu sidder CDU og FDP så i regering sammen med de Grønne. Derfor en opfordring herfra: Brug nu chancen som ny regering til at lancere de nødvendige store reformer der, hvor der behov. Det er kun Sydslesvigsk Vælgerforening (SSW), der som det eneste parti længe – og også under valgkampen – har peget på nødvendigheden af en kommunalreform. De andre partier valgte af frygt for vælgernes dom at stikke hovedet i busken. Men demokratisk valgte magthavere er sat på jorden for at gennemføre de tiltag, som måske ikke er populære, men bydende nødvendige. Slesvig-Holsten er den tyske delstat med de allermindste kommunestørrelser. Hvis ministerpræsident Daniel Günther (CDU) som lovet ikke vil pille ved de små kommuner, så skylder han Slesvig-Holstens borgere at fortælle, hvordan han vil sikre et reelt økonomisk råderum, så de mange kommuner kan fungere i deres »Kleinteiligkeit«.

kommentar
deling del

Skriv et svar