Single Daily
af

Jørgen Møllekær

Leder: Forelæsning under politibeskyttelse

En fin løsning. Men universitetet vil ikke. Og det er pinligt.
Jørgen Møllekær

Forestil dig, at du er studerende og skal til en helt almindelig forelæsning i nationaløkonomi på universitetet. Bygningen, hvor forelæsningen foregår, er afspærret, og der står politi over det hele. Kun dem, der på forhånd har tilmeldt sig forelæsningen, kommer ind og kun efter et personligt sikkerhedstjek af den enkelte.

Sådan var situationen onsdag på Uni Hamburg, da en vis Bernd Lucke i tredje forsøg genoptog sit professorat i nationaløkonomi. Lucke stiftede i sin tid AfD (Alternative für Deutschland), og så kunne man jo bare stoppe her og konstatere, at den mand umuligt kan være egnet til at undervise nøgternt om nationaløkonomi. Man skal bare lige have nogle nuancer med, før man kræver »Berufsverbot« til Lucke, som jo er en mulighed i Tyskland overfor tjenestemænd, der handler grundlovsstridigt. Da Lucke i 2013 stiftede AfD, var det med ham i spidsen i første omgang et parti, der især fokuserede på en udpræget euro-skepsis og derfor argumenterede mod EU. Det lykkedes på den baggrund den nationalkonservative Lucke at blive valgt til EU-parlamentet i 2014. Nationaløkonomen Lucke fastholder, at EU-samarbejdet gik for langt, da man indførte euroen. Det er vel ikke specielt samfundsomvæltende at have den holdning?

Kort efter blev Lucke kørt ud på et sidespor, da højreekstremister som Björn Höcke sammen med andre drejede AfD væk fra nationaløkonomi og over i den siden kendte golde nationalisme og fascistiske populisme. Lucke udtrådte derfor allerede i 2015 efter et tabt kampvalg. Det kan vel være, at Lucke også har ytret enkelte bemærkninger, som kan betegnes som populistiske. Men overordnet kan man ikke slå ham i hartkorn med det AfD, der hastigt har udviklet sig siden 2015. Men Studenterrådet på Uni Hamburg mener noget andet.

De to første forelæsninger måtte afbrydes på grund af uroligheder. Og universitets ledelse forsøgte først at overtale Lucke til at afholde video-forelæsninger, således at han ikke fysisk var til stede. Lucke nægtede. Og siden har ledelsen bebudet at ansætte en professor mere, så de studerende har en valgmulighed og kan undgå Lucke. For også universitetsledelsen kritiserer Lucke for i det hele taget at have stiftet AfD. Ud fra betragtningen om, at den handling har muliggjort, at AfD har udviklet sig som det siden er sket. Lucke selv har bedt om, at der bliver indledt en disci­plinær sag mod ham, så han som tjenestemand kan bevise, at han fortsat overholder landets love (Verfassungstreue). En fin løsning. Men universitet vil ikke. Og det er pinligt.

kommentar
deling del

Skriv et svar