Single Daily
af

Rasmus Meyer

Leder: Forbud mod rygning i biler er en god ide

For de fleste begynder familieferien med en tur i bilen. Om det så er turen til lufthavnen eller den lange bilferie med hele familien. Men for et skræmmende antal børn begynder ferien med en sundhedsskadelig tur på bagsædet. Omkring en million børn i Tyskland udsættes for farlig passiv rygning i bilen. Det vurderede forbundsregeringens rådgiver for stofmisbrug (Drogenbeauftragte) i 2017.

Børnelæge Jakob Maske fortalte i den sammenhæng, at passiv rygning i bilen øger risikoen for kroniske lungesygdomme markant. Koncentrationen af giftige stoffer er op til fem gange større end i rygerlokaler på værtshuse.

Derfor besluttede landdagen i Kiel for nylig, at delstaten på forbundsplan vil presse på for at opnå et rygeforbud i biler med børn.

Den beslutning kan man kun hilse velkommen, og man kan undre sig over, at der stadig er så mange forældre, der udsætter deres børn for den farlige røg.

Man kan også undre sig over, at rygning i biler med børn ikke er forbudt endnu. I andre EU-lande har regeringerne allerede indført forbud. Det gælder for lande som Frankrig, Finland, Storbritannien, Grækenland og Italien, hvor det endda er forbudt at ryge, når gravide er med i bilen.

Lige inden feriesæsonen indførte Østrig også et rygeforbud for biler med børn. Siden den 1. maj gælder forbuddet, der kan betyde bøder på op til 1000 euro.

Nu vil Slesvig-Holsten presse på for at opnå et forbud i Tyskland, og det er glædeligt, at alle delstens partier i landdagen talte for rygeforbuddet. Bred enighed blandt politikerne, det sker ikke hver dag.

Men beslutningen var faktisk ikke helt lige til. For selv om alle er enige om, at rygning er skadelig, er det stadig tilladt. Og så er det store spørgsmål, hvornår en stat må gribe ind i den personlige frihed?

Børn udsættes jo ikke kun for passiv rygning i bilen. Det sker også derhjemme, og er det meningen, at staten skal forbyde rygning i de egne fire vægge?

Hvor går grænsen?

Samtidig blev der i debatten spurgt om, hvordan et forbud skal håndhæves. Et spørgsmål, der også blev stillet i 1970erne, da politikerne ønskede et forbud imod at køre uden spændt sele.

Forbud løser sjældent problemer. Især når problemet skyldes egoisme. Grundholdningen hos de forældre, der udsætter deres børn for passiv rygning, skal ændres, og det kan et forbud næppe hjælpe med på. Men et forbud mod rygning i biler med børn sender et stærkt signal. Børnenes sikkerhed vejer tungere end friheden til at ryge. Det har politikerne i Kiel fået øjnene op for, og det skal de have ros for.

kommentar
deling del

Skriv et svar