Single Daily
af

Jørgen Møllekær

Leder: Forandringens vinde

Sydslesvigsk handlekraft kunne være et passende modsvar.

Så var den der igen. En opsang til det danske mindretal fra København. I januar var det kulturminister Mette Bock (LA), der havde fået nok. Og i lørdags på Christianslyst var det generalkonsul Kim Andersen. Han sidder godt nok ikke længere i København og kigger på udefra som dengang, han var formand for Sydslesvigudvalget. Og det er måske netop heri, forklaringen skal søges til generalkonsulens meget markante meldinger.

Efter godt halvandet år på posten i Flensborg har han qua sin daglige gang i mindretallet opbygget langt mere viden om mindretallets interne DNA. Og man bør nok ikke have alt for rosenrøde betragtninger om, at hans udsagn i lørdags kun skulle forstås som værende for egen regning. Generalkonsulen er tydeligvis ikke tilfreds. Christianslyst nævnes helt konkret. Hvis ikke mindretallet selv kan sikre dette sydslesvigske gæsteværelse på lang sigt, så må ejendommen sættes til salg. SdUs ledelse har angiveligt siden januar arbejdet på en plan og skylder så sandelig offentligheden et svar. Økonomien er kun sikret året ud. Tiden løber.

Men Christianslyst er kun en af de udfordringer, som generalkonsul Kim Andersen tog op i sin offentlige bandbulle. »Det er tid til handling, ikke til snak. De interne nytteløse slagsmål må høre op. Nu må I til at forandre for at forbedre«. Enhver kan tolke det, som man vil. Andersen selv konkretiserede SdUs udfordringer. De SdU-medlemmer, der kun er med for det sportslige, men som ikke er engageret i mindretallet eller Danmark som sådan, er en trussel mod Danmarks engagement i Sydslesvig, sagde han. Dem er der for mange af i SdUs klubber, gav Andersen samtidig udtryk for.

Med andre ord: SdUs selvkritiske fokus på udfordringen har ikke ført nok med sig. At idrætsklubbers hjemmesider nu også findes på dansk er et minimum. For ja, hvad kom der egentlig ud af det store og flotte arbejde i SdU med at sætte fokus på nødvendigheden af en kulturforandring i mindretallets idrætsliv?

Har man mistet pusten? Og hvad med de øvrige udfordringer som for eksempel Skoleforeningens økonomiske udfordringer. Det bliver vi forhåbentlig klogere på efter Fællesrådsmødet torsdag aften. Her skal man tage stilling til, hvem der eksternt skal undersøge Skoleforeningen, når nu Folketingets Sydslesvigudvalg ikke ville. Og forhåbentlig får Skoleforeningen også besluttet, om de vil være villige til at indgå i en reel diskussion af, om man kunne indrette vores mindretal på en mere tidssvarende måde. Forandringens vinde bliver ved med at puste fra København. Sydslesvigsk handlekraft kunne være et passende modsvar.

kommentar
deling del

Skriv et svar