Single Daily
af

Niels Ole Krogh

Leder: Forandring nu

Den teknologiske udvikling hjælper os, men det er ikke nok. Kun et klart folkeligt krav til politikerne og en ægte vilje til selv at ville forandre, kan dulme katastrofen.
Den teknologiske udvikling hjælper os, men det er ikke nok. Kun et klart folkeligt krav til politikerne og en ægte vilje til selv at ville forandre, kan dulme katastrofen.

Vi vil gerne skubbe det fra os – som vi har for vane at gøre, når noget synes for uoverskueligt og ikke til at løse med et snuptag. Hidtil har klimaforstandige også været forsigtige med at bruge ord som »katastrofe«, »klimakrig« og «undergang« for ikke at undergrave folks motivation til grøn forandring. Men den seneste rapport fra FNs klimapanel gør det uomtvisteligt klart, at vi har 12 år til at bremse den globale opvarmning til plus 1,5 grad.

12 år. Det er meget kort tid, når en verden, der hænger meget lidt sammen, pludselig skal finde en fælles takt. Med en præsident Trump, der er klimabenægter, og en sandsynlig ny præsident i Brasilien, der er det samme, ser det sort ud.

Men det er altså muligt at gøre noget inden for en kort tidshorisont, konkluderes det i rapporten. Vi har ikke noget valg. Katastrofen kommer, er mange steder allerede indtruffet, men den kan minimeres. Hvordan kan vi som ansvarlige samfundsborgere yde det nødvendige bidrag? Ved at regulere vores egen adfærd: Spise mindre kød, fravælge flyrejser, bruge kollektiv trafik eller køre i miljøvenlige biler. Ved at gå på gaden og aktionere og ved at stemme på de politikere, der vil tage et ansvar og vedtage de nødvendige love og bevilge de nødvendige forskningsmidler til universiteterne, industrien, landbruget og fødevareproducenterne.

Effekten af de forrige årtiers fokusering på eksempelvis vedvarende energi har bragt store resultater, men samtidig er der i Tyskland og Danmark ikke politisk vilje til at tage de nødvendige store skridt. Det viser Tysklands planer om fortsat at pulse millioner tons C02 ud i atmosfæren ved at hente de svinende og relativt energifattige brunkul op af undergrunden i Nordrhein-Westfalen og Brandenburg. Og det viser den danske regerings klimaplan fremlagt forleden, der ikke radikalt tager fat om transporten, landbruget og varmeforbruget i boliger, men i stedet fabler om en million grønne biler i 2030 uden at opsætte realistiske rammer for at nå det ambitiøse mål.

Den teknologiske udvikling hjælper os, men det er ikke nok. Kun et klart folkeligt krav til politikerne og en ægte vilje til selv at ville forandre kan dulme katastrofen.

kommentar
deling del

Skriv et svar