Single Daily
af

Raning Krueger

Leder: Flot støtte til mindretallene fra hele landdagen

Det gik, som de fleste vel havde håbet. En enig landdag støtter i en erklæring Minority Safepack.

Det vil stadig være en udfordring at skaffe én million underskrifter, så EU forpligtes til at tage sig af mindretalsbeskyttelse, men der er taget et stort skridt fremad. Det skyldes et godt initiativ, som flere partier i landdagen har været fælles om, og som fik stor opbakning fra alle folkevalgte plus fra regeringen.

Som det første parlament i Tyskland har den slesvig-holstenske landdag nu bekendt sig klart og enstemmigt til projektet og opfordrer alle til at skrive under – hvad de folkevalgte i Kiel også gjorde.
Raning Krueger

Ministerpræsident Daniel Günther lovede endnu en gang i landdagen og under den store foto-session efter landdagsmødet, at han vil følge op på den tidligere regerings mindretalspolitik. Det er et virkeligt godt tegn og et respektabelt budskab fra Daniel Günther, der for alvor ser ud til at ønske varig fred, fordragelighed og ligestilling mellem flertals- og mindretalsbefolkningen. Hatten af for det! Det har taget mange årtier at nå så langt, og Albig-regeringen (kystkoalitionen) har allerede lagt op til det.

Som det første parlament i Tyskland har den slesvig-holstenske landdag nu bekendt sig klart og enstemmigt til projektet og opfordrer alle til at skrive under – hvad de folkevalgte i Kiel også gjorde.

Udover repræsentanter fra det danske mindretal var også FUEN ved Hans Heinrich Hansen og Gösta Toft fra de tyske sønderjyders Slesvigsk Parti (SP) til stede og gav udtryk for deres store glæde.

»Signalet til omverdenen bliver imidlertid meget stærkt, når hele parlamentet enstemmigt beslutter at opfordre alle til at skrive under«, lød Gösta Tofts umiddelbare reaktion på beslutningen. Inden indsamlingen kom i gang i foråret, måtte der en domstolsgodkendelse til for at overbevise EU-kommissionen om, at mindretalsbeskyttelse siden København-aftalen også er omfattet af dens kompetencer.

I første omgang skal Minority SafePack sikre de omkring 340 mindretal i Europas 47 lande, at de får mulighed for at bevare og pleje deres sprog og kultur. Der er således ca. 60 mindretalssprog ud over de officielle 23 alene i de 27 EU-medlemstater.

– Desuden gælder det om at sikre lige rettigheder for mindretal. Det er langt fra i alle lande, at de er sikret stemmeret. Det gælder ikke mindst for roma og sinti, der ofte også bliver diskriminerede, fordi de udgør den største gruppe af statsløse i Europa, forklarede SSWs Lars Harms under debatten i landdagen.

SSFs formand Jon Hardon Hansen havde dog peget på, at det går noget trægt med den europæiske underskriftsaktion. Desuden er der kritik fra Samrådet om, at den omfattende dataindsamling med bureaukrati og nærgående spørgsmål kan skræmme og afholde folk fra at give deres underskrift til Minority Safepack-kampagnen. Så der er nok at tage fat i, men banen er kridtet ved landdagens initiativ i denne uge.

kommentar
deling del

Skriv et svar