Single Daily
af

Raning Krueger

Leder: Flertallet afviser frit valg af sygekasse for tjenestemænd

Det er på tide med en nyordning­ af sygekasse-væsenet. Om ikke andet på grund af den demografiske udvikling.
Det er på tide med en nyordning­ af sygekasse-væsenet. Om ikke andet på grund af den demografiske udvikling.

Det har i mange år været omstridt, hvorfor især lærere skal have status som tjenestemænd (Beamte), og hvorfor delstaten som arbejdsgiver ikke i god tid – og via rettidige indbetalinger af arbejdsgiverens andel til sygesikringen – har forhindret, at der hober sig gigantiske summer op i pensionskassen og »Beihilfe« for pensionerede lærere.
Men nu er der forandringer på vej – og det er uundgåeligt. For det første får ikke alle blandt de offentligt ansatte den eftertragtede status som tjenestemand/Beamter. For det andet findes der en række forslag, som går så langt som til at tvinge tjenestemænd ind i de offentlige sygekasser.

Lidt mindre omfattende er et forslag fra delstaten Hamborg, som forleden blev drøftet i landdagen i Kiel. Her understøtter SPD planerne i Hamborg om at give unge tjenestemænd muligheden til at vælge mellem en privat sygekasse og en lovpligtig sygekasse (gesetzliche Krankenkasse). Denne gruppe unge tjenestemænd, som traditionelt er bedre socialt forsikrede, skal fremover kunne vælge den offentlige sygekasse uden økonomisk ulemper. Hamborg vil fremover lige som arbejdsgiverne i det private betale halvdelen af sygesikringsbidragene.

SPD går i sit forslag ind for en lignende ordning for unge og nyansatte tjenestemænd i Slesvig-Holsten. Konkret opfordrer SPD delstatsregeringen i Kiel til at kontakte Hamborg og eventuelt flere nabodelstater for at skabe lige vilkår. Der henvises også til, at en privat delforsikring suppleres med den såkaldte »Beihilfe« fra det offentlige, mens lovpligtigt forsikrede selv må betale deres fulde sygekassebidrag.

FDP har altid været ihærdig modstander, når det gælder forandringer især omkring private forsikringsløsninger. Det gælder også Slesvig-Holstens liberale sundheds- og socialminister Heiner Garg (FDP). Garg var allerede i august, da planerne i Hamborg blev kendt, hurtigt ude med et nej til lignende planer i Slesvig-Holsten.
Det er ikke delstatsregeringens opgave at tjekke individuelle sikringsforhold, og det står heller ikke som mål i koalitionsaftalen, fremhævede Heiner Garg. Og dog. Han bebuder alligevel sammen med finansminister Monika Heinold (De Grønne) at ville granske forholdene omkring sygesikringerne for at udlodde et eventuelt behov for ændringer. Men for lige at sætte en stopper for SPDs pludselige reform-iver, så stemte CDU, FDP, De Grønne og AfD imod SPDs forslag. Partierne mente, at SPDs system hverken vil medføre fordele for tjenestemænd eller for sygekasserne.
Principielt ser efterhånden mange eksperter og politikere nemlig et behov for reformer, fordi der er omfattende demografiske ændringer på vej i samfundet, og det vil også ramme sygekasserne. Det viser også følgende tal fra finansministeriet.

Slesvig-Holsten har for tiden 48.000 tjenestemænd (Beamte) og må betale over 268 millioner euro i statslige bidrag (Beihilfen) til lægeregninger. Det er 16 millioner mere end i 2015. I dette års første syv måneder måtte Kiel allerede af med 177 millioner euro.

På længere sigt burde man i Tyskland dog overveje at etablere en stor offentlig sygesikring, som også tjenestemænd og selvstændige betaler til. Det er vel ingen naturlov, at lovpligtige eller offentlige sygekasser og dertil hørende læger og sygehuse skal være sløve og ineffektive, og at de plager patienter med lange ventelister. Læger i Danmark kan være glade for deres gode arbejdstider og andre arbejdsvilkår. Især når de får tid til efter kl. 15 at gå til deres andet job på privathospitaler.

kommentar
deling del

Skriv et svar