Single Daily
af

Jørgen Møllekær

Leder: Flere udlændinge i Tyskland

Antallet af udlændinge i Tyskland stiger og er på det seneste endda steget ganske markant.
 Den melding kom tirsdag fra Statistisches Bundesamt og kan helt givet få nervøse trækninger frem hos en del. Og politisk fortolkes i vidt forskellige retninger.

Lad os begynde med fakta. På ét år – fra 2015 til 2016 – er antallet af indbyggere med migrationsbaggrund steget med betydelige 8,5 procent. Dén stigning lyder isoleret set voldsom.

Læs også: Stigning i antal personer med indvandrerbaggrund er rekordhøj

Men graver man nogle enkelte spadestik dybere og læser hele meddelelsen fra Tysklands Statistik, er billedet mere nuanceret. Ud af en befolkning på 82 millioner er 18,6 millioner indbyggere i forbundsrepublikken nu enten selv eller har en mor eller far, der oprindelig var udlænding. 
Det vil i praksis sige, at langt de fleste indvandrere stammer fra blandede ægteskaber mellem en tysker og en anden vesteuropæer.

I 2005 var der lige godt 15 millioner indvandrede i Tyskland. Blandt de 3,5 millioner, der altså er kommet yderligere henover de sidste ti år, er det langt overvejende andre EU-lande, der gør sig gældende. For år tilbage var spaniere en stor gruppe, men den er nu aftagende, efterhånden som den spanske økonomi igen kommer på fode ovenpå finanskrisen.

For en enlig ung nordafrikaner eller iraker, er der unægtelig en meget længere kulturel rejse, før man kan føle sig hjemme i sit nye land.
Jørgen Møllekær

Men lad os tage tyren ved hornene: Ud af de 18-19 millioner er der også indvandrere, som er omdrejningspunktet i hele debatten om, hvorvidt der kommer flere til, end samfundet kan integrere. Det er et emne, der som bekendt er meget stærke følelser omkring. De tyske tal er som følger: Fra afrikanske lande stammer 740.000 indbyggere. Fra Nær- og Mellemøsten stammer 2,3 millioner borgere i forbundsrepublikken.

I integrationsdebatten taler vi ofte om dem, der giver størst udfordring. Det er indlysende, at den franske eller italienske statsborger, der bliver gift med en tysker, ofte har det lettere med at blive integreret eller endda helt assimileret. For en enlig ung nordafrikaner eller iraker, er der unægtelig en meget længere kulturel rejse, før man kan føle sig hjemme i sit nye land.

Men heller ikke disse indvandrergrupper kan man skære over en kam. Ikke alle fra de pågældende lande er nødvendigvis forstokkede muslimske hardlinere. Men det er jo altid disse få, der skaber ballade, endda tildels begår terror og dermed medvirker til, at det kan være nemt at projicere en stigning i indvandringen til et langt større problem, end det reelt er.

Læs også: Flere tyskere frygter klimaforandringer mere end flygtningestrøm

I den ideelle verden burde ethvert land selv kunne udsøge sig sine indvandrere. Dem, der har de kompetencer, som arbejdsmarkedet mangler, og som i øvrigt ikke ligger alt for langt væk fra vores europæiske kulturkreds. Det gøres der også mange forsøg på at styre bedre, men i realiteten kommer der også en mindre gruppe nye indvandrere, der vil koste samfundets ressourcer.

Modsat højrepopulistiske dommedagsprofetier, er der intet i de nyeste befolkningstal, der indikerer, at Tyskland på trods af en befolkningsgruppe, hvor hver femte er første- eller andengenerationsindvandrer, er ved at blive »oversvømmet« af for os fjerntliggende kulturer.
Jørgen Møllekær

Ser man på de 18,6 millioner med indvandrer-baggrund aktuelt i Tyskland, så er de cirka 85 procent bidragsydere. Hvis man vil holde de resterende måske 15 procent helt ude, kommer man til at afvise en stor del af de mange nye indvandrere, man gerne vil have. Fordi arbejdsmarkedet har brug for dem, og fordi den siddende regering i Tyskland – og også den kommende efter den 24. september – vil fastholde, at Tyskland er et indvandringsland.

Modsat højrepopulistiske dommedagsprofetier, er der intet i de nyeste befolkningstal, der indikerer, at Tyskland på trods af en befolkningsgruppe, hvor hver femte er første- eller andengenerationsindvandrer, er ved at blive »oversvømmet« af for os fjerntliggende kulturer. Der er fuldt fokus på også i Berlin, at flygtningebølgen fra 2015 og 2016 ikke vil få lov til at gentage sig for netop at forhindre dén diskussion i at få vind i sejlene igen.

kommentar
deling del

Skriv et svar