Single Daily
af

Jørgen Møllekær

Leder: Flensborg som kompetence-center

I 2018 nedsatte blot seks danske virksomheder sig i Slesvig-Holsten.
Jørgen Møllekær

Ord er gratis, siger man. Men selvom ideen kun lige er født, så skal der herfra lyde en ubetinget og stor opbakning til visionen om at gøre Flensborg erhvervspolitisk mere synlig for skandinaviske virksomheder.

Diskussionen er på ingen måde ny: Flensborg nyder på mange måder godt af at være grænseby til Danmark. Grænsehandelen er kun ét af flere stikord. Men det har i mange år knebet med at gøre Sydslesvig gældende som en erhvervsmæssig port til det store tyske marked. Der findes allerede på forskellige niveauer muligheder for at få hjælp og sparring, hvis man er norsk, svensk eller dansk direktør med lyst til at kaste sig ud i det tyske marked.

Men det er helt øjensynligt ikke nok, eller effektivt nok. I 2018 nedsatte blot seks danske virksomheder sig i Slesvig-Holsten. Og den nuværende danske regerings eksportfokus på Sydtyskland er direkte kontraproduktivt for vore muligheder. Det har CDUs erhvervsråd i Sydslesvig også spottet og derfor inviteret til en generel debat om dette emne. Og ikke bare det, men også formået at få den tidligere skatteminister Benny Engelbrecht (S) og Anke Spoorendonks efterfølger i Kiel, europaminister Sabine Sütterlin-Waack (CDU) til debatmøde torsdag aften. Jamaica-regeringen har i dens koalitionspapir aftalt, at der skal arbejdes for et kompetence­center for skandinaviske firmaer i Slesvig-Holsten.

En sådan institution kunne man principielt også placere i Kiel eller Lübeck, der hver især har bånd til Sverige og Norge, mens vi per definition er meget danskfikserede i Flensborg. Derfor var det godt at høre, at Sütterlin-Waack går ind for en placering i Flensborg. Og der er nok at gøre: I 2018 var der blot 15 udenlandske produktionsvirksomheder, der nedsatte sig i Slesvig-Holsten. Men for første gang trods alt flere danske end kinesiske nedsættelser.

CDUs erhvervsråd peger selv på, hvorfor Flensborg står stærkere: Vi har den største grad af tosprogethed og danske skoler, men der skal meget mere til end det. På idé-listen står bl.a. at de tyske myndigheder er nødt til bedre end i dag at kunne besvare henvendelser på »skandinavisk«. Derudover er det særdeles godt tænkt, at Finanzamt i Flensborg burde opgraderes med et skandinavisk rådgivnings-center.

Så mangler vi kun, at delstatsregeringen spytter nogle penge i kassen til nogle medarbejdere og et substantielt markedsføringsbudget og tilhørende strategi til at synliggøre Flensborg i Skandinavien. Det er vi sikre på, at også SSW nok skal holde regeringen til ilden med.

kommentar
deling del

Skriv et svar