Single Daily
af

Raning Krueger

Leder: Flensborg Fjord og Havn må ikke nedgraderes

Vi ønsker sikkerhed og sejlads på Flensborg Fjord.
Vi ønsker sikkerhed og sejlads på Flensborg Fjord.

Flensborg Fjord og Havn var en overgang truet af at blive nedvurderet af den tyske vand- og skibsfartsforvaltning som led i en omstrukturering af Wasser- und Schifffahrtsverwaltung i Forbundsrepublikken. Ministeren ville gøre statens økonomiske støtte afhængig af godsmængden og tonnagen i de enkelte havne.
Det kunne betyde, at de mindre havne i Tyskland fremover ikke længere får tilskud fra staten til investeringer og drift. Og det ville være en katastrofe for Flensborg som erhvervshavn. Med kun godt en halv million tons havnegods om året når Flensborg nemlig kun en tiendedel af, hvad de oprindelige planer kræver for at give statstilskud. Men det er »blot« et skrækscenarie.
Hvis staten slipper ansvaret for trafiksikkerheden, vil det blive vanskeligt med godstransporten, som især byens værker med kulforsyningen og Flensborg Skibsværft er afhængig af. Flere andre firmaer er afhængige af transporten via fjorden, der sikrer mange arbejdspladser. Godssejlads er ikke kun økonomisk, men også trafik- og miljøpolitisk et godt alternativ, som ikke bør nedprioriteres på grund af kortsigtede besparelser.
Samtidig mangler Flensborg Kommune fortsat en fornuftig plan for havnens udvikling som erhvervsområde, som SSW i fjordbyen ganske rigtigt har påpeget. Det gælder mange arbejdspladser i regionen. Her venter dog problemer med cafe latte-folk, byplanlæggere og (hotel)investorer, som mere tænker på omsætning i forbindelse med boliger, ferie og fritid.
Ifølge SSW og til dels også CDU i byrådet vil det være en dårlig ide at droppe erhvervsaktiviteter for udelukkende at satse på bløde aktiviteter blandt andet i turist­øjemed, som mange ser ud til at foretrække. Især i det østlige havneområde. Dertil kommer den fortsatte usikkerhed omkring fjordsejladsen, hvor hidtil kun det gode skib Feodora II kan klare sikkerhedskravene til »internationalt farvand« mellem Langballeå og Sønderborg, så flere danske havne og landgang i kongeriget indtil videre forbliver en drøm.
Vi vover fortsat den påstand, at selv mange turister vil foretrække en havn, hvor der sker andet og mere end broget fritidsliv med marinaer, legepladser for arkitekter og cafélivet.
Nogle nyder fritiden endnu mere, når de kan se og høre, at andre gør et hammerslag – i en vis afstand. Netop havnen er stedet, hvor Flensborgs historie, turister og erhvervsaktiviteter kan gå fint i spænd.
Men her er vi oppe imod kultur­radikale og rød-grønne livsstil-folk på hjemmefronten.

kommentar
deling del

Skriv et svar